שינוי תבע,שינוי תב"ע,שינוי תב ע, שינוי תבע קו בניין,משרד אדריכלים תבע, תב ע בסמכות מקומית,שינוי תבע מקומית,שינוי תב"ע נקודתית תהליך שינוי תב ע, יעוד קרקע מגורים בתכנית נקודתית,מבא ת, תבע ,ת בע

waissman

חוות דעת תכנונית

ישנה חשיבות רבה להכרת החוקים והתהליכים הקשורים לחוק התכנון והבניה, לחוקים אלו יש השפעה רבה על תכנון והתחדשות המשפיעים על הסביבה ותורמים להבנה בנושא של קניית דירה, בית או

להמשך הכתבה »
שנוי יעוד קרקע | מי עורך את שינוי הייעוד | איך עושים שנוי ייעוד מקרקעין
waissman

שינוי ייעוד מקרקעין

שינוי ייעוד מקרקעין הוא ההגדרה המוכרת במוסדות הממשלתיים והעירוניים בישראל להפיכתה של קרקע מכזו המיועדת לשימוש חקלאי לקרקע המיועדת לשימושים עירוניים שונים כגון בנייה של בתי מגורים, של מפעלי

להמשך הכתבה »