בית אריזה – קרקע חקלאית מה מותר,שימושים מותרים, כמה מטר מותר לבנות?

לטיפול ראשוני בתוצרת חקלאית

(בית אריזה)

מבנה