waissman

סגירת משכנתא לפני הזמן?

מה עושים "שבטעות" קיבלנו סכום כסף לידיים… האם כדאי לבצע סילוק משכנתא ? סגירת משכנתא לפני הזמן קיימים מקרים, בהם סכום כסף מסוים מתגלגל לידיים שלנו – יתכן שמדובר

להמשך הכתבה »