יחידה שלישית בנחלה

תיקון הגדרת "קרוב" – מאמר ש ישי בסדרהתיקון הגדרת "קרוב" בהחלטה בפרק משנה 3.8 סימן ז':במאמרים קודמים עמדנו את "התקלה" הקיימת בהחלטה המוסדרת בפרק משנה 3.8 סימן ז'לקובץ החלטות

להמשך הכתבה »