קרקע חקלאית בקיבוץ שניר

קיבוץ שניר – על היישוב

 קיבוץ באצבע הגליל הגובל בשמורת בניאס, נכלל בתחום שיפוטה של מועצה אזורית הגליל העליון. הישובים הסמוכים לשניר הם: מדרום- קיבוץ כפר סאלד, קיבוץ שמיר, קיבוץ להבות הבשן, מצפון אין ישוב החוצץ בין שניר לגבול ישראל-לבנון, ממערב- קיבוץ דן, קיבוץ דפנה, קיבוץ הגושרים, מטולה, קריית שמונה, ממזרח- נווה אטי"ב, מסעדה, מושב אודם, כפר בוקעאתא. נתי בהתחבורה המרכזי המחבר את היישוב לסביבתו הוא כביש 99 אשר נתיבו חוף מצפון לקיבוץ. קיבוץ שניר שוכן בלב אחד מאיזור הטבע היפים והירוקים בישראל, והוא מוקף מכל עבריו בשטחי חורש טבעי, אפיקי נחלים ובחלקות קרקע חקלאית מעובדות ומוריקות. קרבתו של הקיבוץ לקו הגבול מקנה לתושביו סל הטבות כלכליות מן המדינה, ביניהם הקלות מס מסוימות.

בשנת 1996, כפועל יוצא של משבר כלכלי עמוק, החל קיבוץ שניר בתהליך הפרטה משמעותי במסגרתו בוטלה השותפות הכלכלית המלאה בין חבריו (מודל הקיבוץ המסורתי) ומוסדה הפרדה מבנית בין פעילותו הכלכלית של הקיבוץ לחיי הקהילה של התושבים המתגוררים בו (חברי קיבוץ ותושבים שאינם חברים). חברי הקיבוץ נחלקים כיום בין שני מסלולי חברות, האחד כולל רמת שיתופיות כלכלית מסוימת ובהתאם מציע גם רשת בטחון סוציאלית לחברים (במקרי אובדן כושר השתכרות, יציאה לגמלאות וכן הלאה), השני, הוא מסלול חברות עצמאית היוצר ניתוק בין הכנסתו של החבר לפעילות הקיבוצית. בהמשך ליציאה ממודל הקיבוץ המסורתי החל שניר לפעול להעברת הבעלות על בתי הקיבוץ לחבריו (שיוך הנכס למשפחה המתגוררת בו) וכן הוציא לפועל תוכנית הרחבה קהילתית. מספר שנים לאחר מכן שב הקיבוץ לקלוט חברים חדשים לשורותיו.

פעילותו הכלכלית של הקיבוץ נסמכת בחלקה על מיקום היישוב ובערכי הטבע והנוף המאפיינים את האיזור, אלה הובילו את הקיבוץ לפעילות מגוונת בתחום האירוח הכפרי ומתן שירותים שונים למטיילים. מעבר לכך הקיבוץ פעילות בתחום החקלאי: גידול עדרי בקר לבשר, לולי פיטום, מטעי אבוקדו, פרדסים וגידולי שדה שונים, פעילות תעשייתית (בעיקר מפעל "אבן זהב" – הטבעת זהב באבן) ופעילות מגוונת בתחום המסחר ונותני שירותים. מלבד פעילות הקיבוץ כגוף כלכלי פועלים ביישוב עסקים עצמאים שנוסדו ומופעלים על ידי חברי קיבוץ.

חברי קהילת שניר נהנים מסל שירותים קהילתיים ומגישה למגוון מתקני ציבור: מתקני ספורט וכושר, מרפאה, בריכת שחייה, מכולת, תחנת דלק, מועדון נוער ועוד. פעילות החינוך המתקיימת ביקבוץ עצמו מיועדת לגיל הרך בלבד. את לימודי בית הספר עושים ילדי הקיבוץ במוסדות חינוך בישובים סמוכים: בית ספר "לב העמק" בקיבוץ נאות מרדכי, תיכון "הר וגיא" בקיבוץ דפנה. המועצה האזורית הגליל העליון מפעילה מערך הסעות יומי מסודר מן היישוב אל בתי הספר ובחזרה.

קיבוץ שניר נוסד בשנת 1967 כהיאחזות נח"ל. ההיאחזות אוזרחה לכדי ישוב קבע שנה לאחר מכן ואוכלס על ידי גרעין נח"ל וצעירים בני קיבוצי השומר הצעיר. בשנים לאחר מכן נקלטו ביישוב גרעיני נח"ל נוספים, גם כן של בני השומר הצעיר.