מערכות אוורור וסינון אב"כ- תועלות לאזרח

מאמר זה בא לתת מידע בלבד ואנו לא נותנים שירות בתחום!

החל מחודש מאי 2010, קיימת במדינת ישראל חובת התקנה של מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ במסגרת תקנה 6869. כמו "גזרות" נוספות המוטלות על האזרח, גם נושא זה אינו מעורר יתר אהדה בקרב ציבור הבונים המחויבים בהתקנת המערכת. הכרת תועלתם וייעודם האמיתי בחירום עשויות לשנות גישה זו.

משרד אדריכלים 

מהם האיומים הביטחוניים המחייבים שימוש במערכות אלו?

מאז מלחמת המפרץ הראשונה החלו העולם הערבי ומדינות העימות להכיר בצורך בבניית מערכות טילים המסוגלים לכסות את כל שטחי מדינת ישראל ולהוות איום על מרכזי אוכלוסין, מרכזים אסטרטגיים, בסיסים, תחנות כוח, נמלים ועוד. טנקים וחיילות אוויר ורגלים לא יעשו את העבודה……

היום מצויים בידי שכנינו מצפון מזרח ודרום יכולות שיגור משמעותיות הכוללות מגוון רחב של טילים ורקטות. בארסנל זה מצוי גם מגוון טילי סקאד על דגמיו ,שיהב ושאר כלים בעלי יכולת נשיאת ראש קרב בלתי קונבנציונאלי. הצבא הסורי מחזיק בכמויות אדירות של מצבורי גזי חל"כ ונשק ביולוגי. באזור בו היציבות המדינית ביטחונית אינה ברורה ומוחלטת קיימת אפשרות לשימוש בארסנל נשק זה גם אם הדבר נשמע מופרך בעיתות מסוימות. נפילת המשטר בלוב הוכיחה שאין באמת יכולת לעצור זליגת נשק שהופקר על ידי משטרים קורסים לכל גורם . למצב זה, השפעה נוספת שכן "אחזקת נשק להשמדה המונית" בידי משטרים יציבים ומוכרים טומנת בחובה גם מרכיב של שליטה עצמית והרתעה משימוש כדי להימנע ממכת נגד הרסנית לא פחות על ידי הצד המותקף. כאשר ארגוני טרור ומליציות מחזיקות בנשק זה מרכיב ההרתעה הופך לחלש בהרבה והסיכון לשימוש בנשק השמדה המוני בידי קבוצות קיצוניות הינו מסוכן ביותר.

למרבה הצער, זו המציאות בה חיים אזרחי מדינת ישראל בין אם מכירים בכך ובין אם בוחרים להדחיק עובדות אלו ומשמעותן בחירום.

מדוע קיים צורך בבניית כוח הגנה כמותי לאזרחים דוגמת מערכות סינון אב"כ?

במצבי חירום, זמן הוא אולי המשאב החשוב ביותר הנדרש לפרט, לקהילה, לצבא, ולמדינאים. למרבה הצער זמן אינו ניתן לרכישה. משום כך כל כלי המקנה אורך נשימה , שרידות ויכולת עמידה אזרחית וצבאית הינו בבחינת מכרה זהב. דוגמה עדכנית לצורך זה ופתרון ניתן לראות בביצועי מערכות כיפת ברזל. נסו לחשוב מה היה קורה כאשר מרכזי אוכלוסין בכל המדינה נמצאות תחת התקפה וללא יכולות היירוט של כיפת ברזל.

מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ טרם נדרשו לשמחתנו בהקשר קונקרטי של שיגור טילים בעלי יכולת בלתי קונבנציונאלית. למרות זאת, מחסני הטילים בקרב שכננו כוללים מאות טילים שיכולים ביום פקודה להיות משוגרים לעברנו ממש כמו טילי פאג'ר , גראד, קסאם ומרגמות. היכולת קיימת וכן האפשרות לשימוש.

חשוב לזכור, כל שיגור של טיל בעל יכולת נשיאת ראש קרב קונבנציונאליבלתי קונבנציונאלי מחייבת התייחסות כאילו היה זה טיל לא קונבנציונאלי. שלילת אפשרות זו הינה בעיקר בדיעבד לאחר פגיעתו , איתורו וניטורו של ראש הקרב. לכן, קרוב לודאי שבמצב זה תידרש האוכלוסייה לשהות במרחבים מוגניםמקלטים אטומים תוך שימוש במסכות מיגון אב"כ או מערכות סינון אב"כ וזאת עד שחרור ויציאה מהחדר האטום. כאשר בוחנים את יכולות השיגור, שרידות המשגרים וכמות הטילים לא מן הנמנע שנצטרך לעמוד בפני שהיות ממושכות ביותר בממ"ד או מקלט אטום וזאת עד שניתן יהיה לשלול קיום פגיעה בלתי קונבנציונאלית. במצב זה הופך מרכיב הזמן למרכיב קריטי. ככל שיעמדו לידינו כלים המאריכים את שרידות האוכלוסייה כך ייטב. היות ובממ"ד מקלט אטום קיימת מגבלת שהייה למשך זמן העולה על 2-3 שעות , וזאת בשל תנאים פיסיולוגיים שנוצרים. כאשר אין תחלופת אוויר לא ניתן לשהות ללא אוורור מעבר לפרק זמן זה. מתן פתרון בהקשר זה דוגמת מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ פותר חלק גדול מן הבעיה.

בדומה לממ"ד או מקלט המספקים מיגון בליסטי המגן מפני הדף או רסיסים, המערכת מספקת גם תחלופת אוויר רציפה ההכרחית לשהייה ממושכת וכן מיגון כימי ביולוגי מלא לאורך זמן רב וללא צורך המסכות אב"כ או מיגון אישי. נסו לדמיין מצב כדוגמת "מבצע עמוד ענן" בו ירי מתבצע לעיתים קרובות ובמרווחי זמן קצרים, נסו לחשוב מה היה קורה אילו מאות אלפי אזרחים היו נדרשים לשהייה ממושכת בממדים ומקלטים אטומים?

מהות הפתרון

מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ מאפשרות בראש ובראשונה יכולת שהייה בממ"ד מקלט אטום ללא מגבלת זמן. עצם העובדה שהמערכות מספקות תחלופת אוויר לצד סינון כימי ביולוגי מלא מאפשר שהיה שאינה תלויה במימד הזמן. למעש,ה כל עוד לא קיימת פגיעה פיזית בממ"ד או במקלט לא קיימת מגבלת משך שהייה לאלו הנמצאים בממ"ד מקלט. עובדה זו מאפשרת כושר שרידות גבוה במיוחד עבור פרטים, משפחות , תושבי שכונות, ערים וריכוזי אוכלוסין. כושר שרידותם של אלו הינם מרכיב בעל משקל אדיר בהכרעת המערכה ויכולת קבלת החלטות וביצוען על ידי גורמי ממשל, צבא וכן גורמי פינוי והצלה במידה וידרשו.

לצורך המחשת הנקודה, שכונה בה מותקנות מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ בכל הדירות והבתים תוכל להתנהג שונה בתכלית משכונה דומה בה התושבים אינם מצוידים במערכות אלו. אלו יוכלו ליהנות משהייה בטוחה לאורך זמן בעוד הקבוצה השנייה תחייה תחת לחץ זמן וסכנה של הצורך לפנות ממ"ד או מקלט ללא קשר לנעשה בחוץ. במקרה של המצאות חומרי לחימה בלתי קונבנציונאליים השכונה "הממוגנת" תהינה ממיגון מלא ובטוח ללא לחץ בצורך מיידי בפינוי. בעוד בשכונה "הרגילה" נדרש טיפול ופינוי מהיר של אוכלוסיה וזאת לצד הסיכונים והמגבלות החלות במקרה זה.

ניתן להרחיב את היריעה בנוגע ליתרונות בהמצאות מערכות אוורור וסינון אוויר אב"כ בקרב כמה שיותר אזרחים. בסוף מעשה, המציאות עולה על הדמיון ומה שנדחק היום מפאת חוסר הנוחות מההכרה בעובדות יעמוד לרועץ ביום פקודה. התרומה לביטחון הדיירים אל מול העלות הינה דרמתית. צריך פשוט לחשוב על הדברים במונחי "פתרון לצורך". הבעיה קיימת גם אם לא מורגשת ביום יום, הפתרון קיים ונגיש לכל דורש. הצורך אינו תלוי ומושפע בהכרח ממה שנעשה או לא נעשה…