יחידה שלישית בנחלהתיקון הגדרת "קרוב" – מאמר ש ישי בסדרה
תיקון הגדרת "קרוב" בהחלטה בפרק משנה 3.8 סימן ז':
במאמרים קודמים עמדנו את "התקלה" הקיימת בהחלטה המוסדרת בפרק משנה 3.8 סימן ז'
לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל )להלן: "ההחלטה"(, בהתייחס למגורים של אחים ביחד
בנחלה אחרי שאחרון ההורים הולך לבית עולמו )ראה בהרחבה עדכון מקצועי מס' 294.)
התוצאה של "התקלה" היא, שלא ניתן להו תיר אחים להתגורר ביחד בנחלה ביחידות דיור שנבנו
בהיתר, לאחר ששני ההור ים הלכו לבית עולמם, כאשר ה זכויות ב נחל ה נרשמו ע"ש אחד היורשים
ושני אחיו מתגוררים עימ ו בנחלה, לאחר שבנו בתים שנים רבות בטרם ההורים הלכו לבית
עולמם.
כפי שהוסבר בהרחבה, הבעיה העמיקה לאור "עידן הנ חלה המ הוונת" ותיקון 1ב לתמ"א 35 ,
שמאפשרים בנייה של בית שלישי נפרד בחלקת המגורים בנחלה, כלומר, הרכב של "ארבע יחידות
בשלושה מבנים נפרדים".
הלכה למעשה, ההרכב החדש של יחידות הדיור בחלקת המגורים בנחלה )"ארבע יחידות בשלושה
מבנים"(, יכול ליצור מצב לדוגמא, בו הורים מתגוררים ביחידת הסמך )55 מ"ר( עם קיר משותף
לאחת היחידות בה מתגורר אחד הילדים ושני ילדים נוספים מתגוררים בבתים שנבנו בהיתר.

כלומר, בנחלה מתגוררות ארבעה משפ חות – הורים ושל ושה ילדים – והשאלה שעולה – מה יקרה
כאשר ההורים יותירו את הילדים ביחד בנחלה אחרי 120 ?כיצד נתמודד עם הבעיה המשפטית
שנוצרה נוכח "התקלה" בהגדרת " קרוב " בהחלטה?
בטרם אשיב לשאלות ששאלנו לעיל – ואגלה לכם טפח מהתשובה – יש פתרון שיפורסם בקרוב
שפותר את "התקלה " ונ פר ט בסוף – אני רוצה להציג "לאקונה" נוספת שנולדה נוכח "התקלה"
בהגדרת "קרוב" בהחלטה וכמו שנאמר – "החיים חזקים מהכל".
חשוב לי לנצל מעמד זה – ב כדי לומר כמה מילים טובות על מקבלי ההחלטות ברמ"י )צריך לדעת
גם לפרגן ביחד עם התקיפות רבות השנים כנגד מקבלי ההחלטות( – שכאשר מוצגת בעיה אמיתית
שמתבררת נוכח הניסיון בש טח – יש אוזן קשבת והראיה היא, התיקונים שבוצעו בהחלטה במהלך
השנים לאחר שהצגנו את הבעי ות שעולות מהשטח והתיקון שיבוצע בהגדרת "קרוב".
יש עוד תיקונים הדרושים לצורך תיקון אפליה רבת שנים בנושא השכרות, חובת ההתגוררות,
מסלול הסדרה בהסכמה לשימושים חורגים, אבל "כמו מים על סלע" – יש להתמיד ואני בטוח
שנראה פירות בעמלינו.
כעת נציג את הבעיה הנוספ ת בה נתקלנו בהגדרת "קרוב" בסיפור שלהלן:
"חיבוק לחיים"
אורי ורות בני זוג בעלי זכויות בנחלה. שניהם עלו מאירופה והקימו נחלה לתפארת. המשפחות של
אורי ורות נספו בשואה הארורה, לא נותרו להם הורים או אחים או דודים – הם נותרו לבד בעו לם.
אורי ורות נפגשו בארץ התאהבו והתחתנו. היה להם חלום – להקים משפחה בישראל, במקום
בטוח שבו הילדים יגדלו וירגישו שיש מקום לעם היהודי שנרדף במשך כל ההיסטוריה.
בהתרגשות רבה הם ערכו חתונה עם חוג מצומם של חברים וביקשו מיד להקים משפחה.
למרבה הצער ולמרות ניס יונות ארוכים וקשים, אורי ורות לא הצליחו להתברך בפרי בטן – לא היו
להם ילדים. שנים רבות של ניסיונות וצער של הגוף והנפש הותירו בהם צלקות עמוקות. הם ניסו
בכל דרך לאמץ ילד אך הבירוקרטיה הסבוכה של האימוץ וחל וף השנים והגיל המתקדם אליו הם
הגיעו לאחר שנים ש ל מאבקים מו ל הרשויות, הותירו אותם גם במערכה של האימוץ ללא תוצאות

 • הם נותר ו לבד בנחלה שניהם ורק האהבה העזה שהם חשו אחד כלפי השניה החזיק ה אותם מעל
  המים הסוערים של החיים.
  אורי נפ טר ראשון והותיר את רות לבדה בגיל 87 .היא היתה שבורה ורק חיכתה לסוף. החושך
  שירד על המושב בערבי החורף שבר את ליבה, היא נותרה בבדידות מקפיאה, כשהבית ללא רוח
  חיים, רק הקירות והצללים ללא קולות של ילדים ונכדים. לילות ארוכים של בכי לבד ה, גם
  החברות המעטות שהיו לה הלכו לעולמם והיא חיכתה לסוף והתפללה שבורא עולם ייקח את
  נשמתה ויחבר אותה בחזרה לאורי אהוב ליבה.

בוקר אחד חל השינוי בחייה. רות ישבה במרפסת וצפתה בגינ ה רחבת הידיים ששנים רבות היא
טיפחה, הפרחים הצבעוניים הפיחו מעט חיים בחושך שהיה בתוך ליבה, ובראשה רצות מחשבות
על אורי שהיה יושב לצידה מוקדם בבוקר כשהציפורים רק התעוררו וניגנו לש ניהם מנגינה של
אוהבים, היא חשה א ת הרוח שליטפה את ענ פי העצים, שאורי היה נוהג לקרוא לה "הנעימה של
בורא עולם". רות רק היתה צריכה לראות את החיוך של אורי בבוקר וזה היה ממלא אותה
באנרגיה לכל היום, שיר שהתנגן בליבה ולא פסק ורק הסוף של אורי הביא א יתו דממה שלא
נגמרת, שקט אינסופי שלא עוזב אותה.
רות שקעה בתוך הדמיונות על אורי שלה ולפתע חשה מגע של יד על כתפה. היא הביטה הצידה
באיטיות וראת ה חיוך ומאחורי החיוך התגלתה אישה נאה. רות הביטה בה היטב והעיניים הזכירו
לה את הילדה שגדלה על הדשא שלה שנים רבות – זו הית ה " נעה " – הבת של שלמה ובתיה
השכנים של רות במשך עשרות שנים. שניהם נפטרו לפני מספר שנים והבית נותר ריק, רות לא
שמעה מהמשפחה במשך מספר שנים ואת נעה היא לא ראתה במשך שנ ים רבות.
רות שמחה מאוד לראות את נעה, היא שיוועה לחברה. רות ביקשה מנעה לשבת והם החלו לשוחח.
נעה סיפרה לרות שהיא עובדת כאחות בבית חולים ו היתה בשליחות במדינות עולם שלישי בדרום
אמריקה וסייעה להציל ילדים עם מחלות קשות. השיחה ביניהם ארכה מספר שעות, שתיהן איבדו
תחושה של זמן. נעה סיפרה לרות שאחיה דן קיבל את ה זכויות בנח לה והיא יבנה בית בקרוב. רות
חשה שהחיוך של נעה מחייה אותה וביקשה מ נעה להמשיך להיפגש עימה מד י פעם ונעה הסכימה
בשמחה רבה.
מאותו מפגש בבוקר אביבי ה פכו רות ונעה לחברות בלב ובנפש. רות מצאה בנעה אוז ן קשבת, חיוך
וחיבוק אוהב ונעה הרגישה שרות משיבה לה ולו במעט את הרגעים בהם היא נהגה לשוחח עם
אימה שחלת ה והלכה לעולמה והות ירה אחריה ח לל גדול בחיים של נעה. היה שם חיבור שלא ניתן
להסביר אלא רק להרגיש, הפער ביניהם הוא מעל שלושים שנים, אבל בנפש הם חשו כמו שתי
נערות שנפגשו לראשונה בחטיבה העליונה.
אני פגשתי את רות ונעה לאחר עשר שנים של קשר שהלך והתחזק במהלכו הן הפכו להיות אחד
ממש. ראיתי זאת בדינמיקה ביניהן, הן אוחזות ידיים ומביטות אחת בשניה באהבה והערצה, רות
נעזרת בהליכון והתעקשה לפתוח את הדלת כשהגעתי לבקר אותה בביתה. הגוף של רות כבר
מותש ועייף אבל בעיניים ר איתי זיק של חיים, כזה שאתה רואה אצל שורדים, מי שעבר חיים
שרק בסרטים או בספרים ו אולי בדמיון נוכל לח וש קצה קצהו של מה שעבר על הגוף והנפש של
אנשים כמו רות. ואני רק רוצה לגמוע כ ל רגע איתה ולהביע את ההערצה שאני חש כלפיה אחרי
חצי שעה של שיחה.
עברית צחה עם עגה פ ולנית, שיער מסודר למשעי, לבושה בבגדים מגוהצים ומודרניים, קטנת
קומה, עיניים כחולות בוה קות, הפנים חרושות ק מטים ובנק ל ניתן לראות שרות היתה אישה
מושכת ומיוחדת. היא מראה לי תמונות שלה ושל אורי ומיד אני מזהה את הגבר הנאה, עם שיער
שחור משוך לאחור לבוש בחליפה לפי מיטב התקופה ורות בשמל ה פרחונית מתנ פנפת חבוקה
בזרועותיו של אור י.

"זה היה שנתיים ל פני השואה הארורה" רות מסבירה לי ומלטפת באצבעה את פ ניו של אורי
כאילו הוא שם לידה " יצאנו לטיול בשדות, בתקופה של האביב הפרחים פור חים, שנינו אהבנו
להיות שם ביחד רק אני אורי, ידענ ו שנרצה לחיות בכפר והנחלה ה יתה הגשמה של חלום…".
באותו מעמד רות סיפ רה לי את קורות המשפחות שלה ושל אורי וכיצד כולם פשוט נעלמו מעל פני
האדמה בשואה. " נשארנו לבד, כל אחד מאיתנו הגיע לזוגיות כשהוא לבד בעולם והמפגש בינינו
הוליד חיים חדשים, החייה את הלב של שנינו, ראיתי את האור כשפגשתי את אורי, אני מודה
לבורא עולם שהפגיש בינינו, אוי כמה שאני מתגעגעת אלי ו…" .
לשמוע על געגועים מאשה ב ת 97 זה לא רגע פשוט. נדמה אולי שאנשים בגילה ראו הכל ואולי
הרגשות שלהם דהו כמו תמונה ישנה, אבל זו טעות קשה לחשוב שקשר של 60 שנים יכול
להסתיים עם מוות של אחד מבני הזוג כ י השנים חלפו.
ראיתי את הכאב של רות ואת הכמיהה לאורי. רגעים קשים חלפו בחדר כאשר רות סיפרה לי על
הניסיונות להוליד ילדים ולאמץ. חשתי את הלב המקומט שלה כשהיא מדברת על כך שאין להם
צאצאים ולא קרובים. "כשאורי נפטר נותרתי לבד בעולם, האמת ח יכיתי שיבוא תורי, לא היתה
לי סיבה להתע ורר בבוקר, כל מבט לכל עבר הזכיר לי את אורי ופשוט לא יכולתי, הייתי יושבת
בבית על הספ ה או בחוץ על הכורסא ושוקעת בדמיונות על אורי, רק המחשבות הצילו אותי, הן
לקחו אותי מכאן, אפשרו לי למצוא תקווה ואוויר לנשימה. בעת שהיתי חוזרת חזרה הלב שלי
היה נשבר, הרגשתי שהריאות הפסיקו לעבוד, לא היה לי אוויר או כח בגוף, הדם לא זרם, החום
הכבד טפח לי בפרצוף והר גשתי עייפות ותשישות, ביקשת י רק לא להתעורר רציתי לה י שאר בחלום
שם הרגשתי ח יים…"
וכך בשטף מעורר ה ערצה רות סיפרה לי על חייה והגיעה לרגע המפגש עם נעה. השיחה על נעה
גרמה לרות להתעוררות, ראיתי את החיוך שנסוך על פניה כאשר היא דיברה על נעה כמו אחות
בלב ובנפש, שתיהן מחייכות אחת לשניה והחדר מתמלא באור. יש משהו באנרגיה של שמחה,
בחיבוק שהיה לה ן שגורם גם למציאות מסביב להשתנות. כששומעים ומרגישים את הסיפור,
מתמלאים בר גש של שמחה ורצון לטרוף את החיים, לאהוב כל רגע, לומר תודה על מה שקיבלנו,
הכל כל כך לא מובן מאליו, משפחה זה ממש לא משהו שקיים בכל מקום, יש אנשים בודדים שאין
להם אף אחד בע ולם, זה לא משנה אם יש להם נחל ה או נכסים או כספים, אדם רוצה חברה,
חיבוק שיחזיר אותו לחיים, אהבה ורות מצאה את המקום הזה בנ עמי.
יכולתי לראות את האמת שיוצאת מהלב של רות, לא היו שם אינטרסים או כוונות נס תרות, היתה
שם אהבה שמפיחה חיים, משהו מיוחד שנולד מ החיבור בין רות ל נעה, רגע לפני שהדרך מסתיימת
עבור רות. אול י שביב של נחמה על ייסורים קשים שרות חוותה בחייה, היא קיב לה ה זדמנות לחוש
משהו מהז יכרונות של החיבור שהיה ל ה עם אורי, תחושה שיש מישהו לידך שיחז יק לך את היד
ורק יאהב אותך, זה היה המקום של נעה אצל רות.

ביקשתי מנעה לצאת ולהותיר אותי לבד עם רות. רות הזמינה אותי לביתה על מנת לדבר על
הצוואה. כעת כשהבנתי שלרות אין אף אחד בעולם שיערתי לאן הדברים עומדים להתפתח.
רות הביט ה בי ואמרה "החלטתי שאני רוצה שנעה תקבל את הנחלה אחרי, אין לי אף אחד בעולם,
היא היתה איתי והחזירה לי מעט מהחיים שנעלמו לאחר שאורי נפטר וא ני רוצה שהיא תמשיך
את הדרך בה התחלנו לפנ י שנים רבות". הבטתי ברות וכל שנותר היה לחבק אותה, הע רצתי אותה
בכל ליבי, היא גרמה לי להתרגשות ולהרבה חשבון נפש, איזה זכות יש לי לפ גוש אנשים כמו רות,
דור של נ פילים שהיה ולא יהיה עוד.
ערכתי לרות צוואה, צילמנו את מעמד הצוואה ביחד עם העדים ור ות סיפרה את סיפור חייה
והסביר ה למה היא החליטה לתת את הנחלה לנעה. רות חתמה על הצ וואה ולאחר שנה הלכה
לבית עולמה. הפרידה מרות היתה קשה לנעה, חשתי זאת בביקור לאחר ההלוויה. אתם מבינים
שלא היו שם הרבה אנשים, אבל הי ה שם מי שאכפת לו באמת מרות, מי שידעו שהלכה לעולמה
אישה מיוחדת שעברה חיים שרק זיכרונות מרגעים מועטים נותרו אחריה, הכל הלך איתה ביחד
ולא ישוב עוד.
הזמנתי את נעה למשרד אחרי שרות נפטרה, היא לא ידעה מה הסיבה. הקראתי לה את הצוואה
והיא בכתה, דמעות זלגו ולא הפסיקו, נהרות של בכי על חברות ועל חיבוק לחיים שהיה לי עם
רות, אהבה ואמת שהיא לא תפגוש עוד בחייה וכעת היא נותרה ללא הורים ו ללא רות שהיתה חלק
בלתי נפרד ממנה בעשר שנים האחרונות.
נעה רווקה, היא לא נישאה מעולם, לא שאלתי יותר מידי שאלות אבל נעה שיתפה שמאז שרות
נפטרה היא מרג ישה הרבה יותר חזק את הצורך בזוגיות. לנעה לא יהי ו ילדים משלה, היא כבר לא
בגיל שאפשר ל הביא ילדים לעולם, אבל היא רוצה מאוד זוגיות. היא ק יבלה בתדהמה את הבשורה
שרות החליטה להוריש לה את הנחלה, רות גם הורישה לה חשבון עם שני מיליון ₪. נעה החליטה
מיד שהיא לא רוצ ה את הכסף ותרמה אותו לרפואת ילדים בעולם השלישי. זה היה מפגש מרגש
במיוחד של אמת וחיבוק והרגשה שיש הרבה טוב בעולם.
"לאקונה" בהגדרת "קרוב":
כעת פניתי לרמ"י בכדי לבצע העברה של הנחלה ע"ש נעה. לאחר שקיבלתי את צו קיום הצוואה
הוגשו כל המסמכים לצורך העברת הזכויות. בשלב זה התעוררה בעיה שצפי תי אותה אבל
החלטתי שנתמודד איתה לאחר שרות תלך לעולמה.
לאור כך שנעה היא לא "קרובה" של רות בהתאם להגדרה של "קרוב" בפרק משנה 3.8 סימ ן ז'
לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל וכן לא מו גדרת "קרוב" בהתאם בנוהל 02B.37 – העברת
זכויות בנחלה – עלתה שאלה – האם נעה תחויב בתשלום "דמי רכישה" בג ין העברת ה זכויות.
אני בטוח שאתם שואלים את עצמכם כעת – תשלום דמי רכישה מה זה קשור הרי נעה היא
יורשת? כן – זו שאלה טובה – אבל כמו הרבה "תקלות" ו"לאקונות" שיש בהחלטות וחוקים – גם
כאן, מקבלי ההחלטות לא ראו אפשרות של הורשה למי שאינו קרוב!

סעיף 6.2 לנוהל העברת זכויות בנח לות עוסק בדרך להעברת זכויות עקב פטירה )המדרג להעברה
בין נעברים שונים לפי הסכם המשבצת(. סעיף 2.3 מתייחס למקרים בהם "העברת זכויות לא
תחשב לצורך חיוב בדמי רכישה" ומדובר בהעברה לקרוב והעברה אגב גירושין.
אך שימו לב – חסרה בהגדרה התייחסות להעברה בעקבות פטירת החוכר !
כלומר – אין בהחלטה הגדרה ברורה שקובעת: "העברה ליורש על פי דין או על פי צוואה לא
תחשב העברת זכויות לצורך חיוב בדמי רכישה ".
נבהיר – לצרכי מס שבח הורשה היא לא אירוע מס וכאשר מועברות זכויות ליורשים ללא קשר
להגדרת קרוב, אין חיוב במס אם לא מבוצע פיצוי כספי מכספי היורשים.
בנוסף לכך – בהתאם להוראות הסכם המשבצת וסעיף 114 לחוק הירושה – אין כל מניעה להוריש
נחלה בצוואה לכל יורש ללא קשר להגדרת "קרוב". בהסכם משו לש היורש יכול להיות רק מי
שהיה ניתן למנות אותו כב ן ממשיך והורשה לנעה אם היה חל על המושב הסכם משולש – לא
היתה ברת תוקף!
כעת נשאל – האם יכול להיות שנעה שקיבלה את הנחלה בירושה תידרש לשלם 5.3 מיליון ₪ עבור
דמי רכישה? אכן בהחלטה יש "לאקונה" וברור לנו שאין כוו נה אצל מקבלי ההחלטות לחייב יורש
בדמי רכישה – כעת הנושא הועבר לבחינת רמ"י ואשתף את הציבור בהקדם בתוצאות.
הבטחתי לעדכן לגבי הגדרת "קרוב" – לאחר פניות שה ועברו לרמ"י בנושא "התקלה" בהגדרת
"קרוב" כפי שהסברתי בתחילת ה דברים, ברמ"י היטו אוזן לבעיה והבינו שאכן מדובר בבעיה
אמיתית שהתבררה לאחר יישום ההחלטה ובימים אלה ההגדרה תתוקן כך שתאפשר מגורים של
אחים ביחד בנחלה אם המבנים נבנ ו בהיתר בחיי ההורים – את הנוסח הסופי נוכל לראות בתיקון
להחלטה שיתקבל בישיבת הנהלה ובהתאם לכך נביא הסבר מפורט.
אני מאחל לכולכם שתראו אור ושמחה בעמלכם ותחיו בחיבור לעצמכם ותביאו שמחה למי
שצריך אוזן קשבת, חיוך וחיבוק סביבכם ובייחוד בימים אלה לפני תשעה באב, חש וב לשמור על
אהבה חברים ומשפחה.