חוות דעת תכנונית

ישנה חשיבות רבה להכרת החוקים והתהליכים הקשורים לחוק התכנון והבניה, לחוקים אלו יש השפעה רבה על תכנון והתחדשות המשפיעים על הסביבה ותורמים להבנה בנושא של קניית דירה, בית או חלקת אדמה.

בירור מידע לגבי תכניות

  • איתור תוכנית – אתר ממ"י.
  • איתור תכנית – אתר משרד הפנים.
  • איתור תכנית – ע"פ מפה.

שלב ההתנגדות לתכנית בניין עיר (תב"ע) – על פי השלבים לאישור תכנית בניין עיר ועדות התכנון המחוזיות והמקומיות, ישנו פרק זמן של 60 יום לאחר פרסום ההפקדה בהם ניתן להגיש התנגדויות, את ההתנגדויות יכולים להגיש אנשים פרטיים, התאגדויות של קבוצות אינטרסים או גופים ציבוריים.

במסגרת ההתנגדויות, יש להגיש חוות דעת אדריכלית לנושא ההתנגדות והצעת חלופות אחרות, חוות הדעת והחלופות מסבירות את עיקרי הבעיות בתכנית שהוגשה וכיצד היא תשפיע על הסובבים.

סיבות אפשריות להתנגדויות:

  • ירידת ערך.
  • איכות הסביבה.
  • חוסר הכרת המצב הקיים.
  • חוסר ואי דיוקים בפרטים ונתונים.
  • חריגות מתכניות על.

צור קשר

מאמרים אחרונים

קטגוריות