הסכם /חוזה עם קבלן רשום להורדה

דגשים לקראת חתימה על חוזה עם קבלן

בתחתית המדריך, תמצאו חוזים לדוגמא עם קבלן להורדה.

איזה שיטות קיימות להתקשרות עם קבלן?

שיטת "עד מפתח": התקשרות עם קבלן אחד: הקבלן בשיטה זו הופך ל 'קבלן-על', והוא מרכז את כל העבודות. למעשה, הוא מתווך בין היזם לבין כל אנשי המקצוע- מקבלן השלד עד אחרון אנשי הגמר.

שיטת ההתקשרות הנפרדת: במקרה זה, היזם הופך להיות 'קבלן-העל'. הוא ייקח קבלן המתמחה בביצוע השלד. לגבי נושא הגמר- פתוחות בפניו שתי אופציות. האחת: לקחת קבלן אחד שירכז את נושא זה, השניה: לקיים התקשרויות נפרדות עם בעלי המקצוע השונים: קבוצת טיח וריצוף, קבוצת איטום, איש אלומיניום, אינסטלציה, חשמל וכד'.

חוזה עם קבלן רשום להורדה

עצות בעד ונגד ראו במדריך: ניהול אתר הבניה

בבחירת קבלן שלד, חשוב מאוד לקבל המלצות מאדריכל המבנה וממכרים שעברו את החוויה. יש לבדוק בנוסף כי קבלן השלד רשום בפנקס הקבלנים.

את הצעת המחיר בונה קבלן השלד ע"פ תכניות העבודה שמגישים לו אדריכל המבנה ומהנדס הקונסטרוקציה. הצעת המחיר בבניה קונבנציונלית תושפע מכמות מפלסי הבית, עובי התקרות ושטחן (ראה פרק 'חישוב עלויות').

בכל מקרה, כדאי לקחת מספר הצעות מחיר ולהשוות את תוכנן: האם ההצעה כוללת את פתוח השטח (חפירות, קירות תומכים, גדרות בנויות, משטחים)? לרוב, ההצעות לא יכללו את פתוח השטח, ואת עבודות האיטום, אך יכללו בתוכן את עב' החפירה.

יש לקבל ממהנדס הבניין מפרט של הבלוק הרצוי ולוודא את הימצאותו בהצעה. בכל מקרה יש לשלול על הסף הצעות הנראות נמוכות באופן מתמיהה.

מה לציין בחוזה עם קבלן בדרום?

ראשית- בטיחות:

להבדיל ממה שמשתמע משמו, מנהל העבודה אינו אדם שמתמנה כמתווך ביניכם ובין הקבלן, בכל מה שקשור לביצוע הפרויקט. מנהל העבודה אינו אמור בכלל לעבוד מולכם, כיזמים. תפקידו של מנהל העבודה מתמצה בבקרה על תהליך העבודה, תוך שמירה על נושא הבטיחות קבלן רשום.

וכאן באה נקודה חשובה: מי ממנה אותו? שימו לב!

 1. חובה למנות מנהל עבודה ע"פ חוק
 2. המינוי מתבצע ע"י הקבלן הראשי
 3. באחריותכם, היזמים, לבדוק שהקבלן אכן ממנה מנהל עבודה.

במידה ונכשל היזם בבדיקה זו, וחס וחלילה קרה אסון באתר- מעבר להשלכות הנוגעות לאחריות פלילית כתוצאה מליקויי הבטיחות, קחו בחשבון שחברת הביטוח עלולה לגלגל את הנזק בחזרה אליכם, היזמים, משום שכשלתם במילוי הוראות החוק!

יישום בשטח – נקודות למחשבה בעת עריכת הסכם מול הקבלן

תכניות האדריכל והמהנדס הנן חלק בלתי נפרד מההסכם. בתכניות השונות מופיעים כל פרטי הבניין הנחוצים וכך תימנע השאלה "באחריות מי הביצוע"?, אלא אם בעת עריכת ההסכם מסכים היזם להוריד פרט זה או אחר מאחריותו של הקבלן.

יש לציין שבמידה וקיימת אי התאמה בין התכניות לבין הנעשה בשטח על הקבלן להתייעץ עם מפקח הבניה טרם בצוע היציקה.

על הקבלן להיות מודע לכך שאין בסמכותו לצקת ללא אישור ממהנדס הבניין, מפקח הבניה, אדריכל המבנה והזמנה של מעבדה מוכרת לדגימת הבטון.

יש לפרט את לוחות הזמנים לביצוע המפלסים השונים ולקבוע שאופן התשלום יהיה בכפוף לביצועם.

כדאי להשאיר סכום גדול ככל האפשר לסיום הבניה (הסיום ייקבע באישור מפקח הבניה). כך יבטיח היזם את עצמו מפני סיכונים אפשריים.

במידה ולא מונה ע"י היזם מנהל עבודה לאתר, יש לדרוש מקבלן השלד למנות מנהל מטעמו עד לסיום עבודותיו.

להלן, נקודות לבדיקה בשלבי בניית השלד – כדאי להכניס לחוזה:

 • טרם תחילת הבניה, יש להקים גדר זמנית למניעת כניסה לאתר למי שאינו מורשה לכך. כדאי להקפיד על כך משום שפציעה של אורח, מלבד היותה אירוע מצער, עלולה לגרום לתביעת נזיקין.
 • לפני התחלת קידוחי היסודות, יש לוודא שהמודד הגיע ומיקם את גבולות המבנה עבור הקבלן. לא כדאי, וגם לא חוקי לסמוך על הקבלן בביצוע המשימה הזאת.
 • במידה ונבנה מרתף – יש לוודא שאנשי האיטום מעורבים בכל שלב. (על נושא האיטום – ראה בהמשך)
 • על מנהל העבודה (מטעם הקבלן) לוודא שהחשמלאי והאינסטלטור מעורים גם הם בתהליך כבר בשלב זה.
 • בכל מקרה – אין לצקת ללא אישור ממפקח הבניה וממהנדס הבניין אשר נוכחותם הפיזית דרושה בשטח. גם ביקור של אדריכל המבנה בשטח טרם היציקה בוודאי שלא יזיק, למרות שאין מתפקידו לערוך פיקוח צמוד.
 • לאחר יציקת אלמנטים מבטון, יש להרטיב אותם במים ('אשפרה') בד"כ כ- 7 ימים.

חוזה עם קבלן לדוגמא

להלן, דוגמאות לחוזה עם קבלנים:

 • חוזה עם קבלן להורדה.
 • חוזה עם קבלן שיפוצים להורדה.
 • חוזה לביצוע עבודות איטום ובידוד.
 • חוזה לעבודות ריצוף והרכבת כלים סניטריים.
 • חוזה לעבודות טיח וצביעה.

[היעוץ אינו משפטי והכותב איננו משפטן]


צריכים קבלן ? מוזמנים ליצור קשר 08-6699899 אביתר

ויצמן הנדסה – | תכנון | פיקוח | ניהול | ביצוע |