כיצד להגיש תוכנית בנוהל מבאת של משרד הפנים?

בשנת 2007, נכנס לתוקפו נוהל מבא"ת (מבנה אחיד לתכנית) על ידי משרד הפנים, הנוהל מכיל את התקנות בדבר הגשת תכנית בניין עיר (תב"ע), הנוהל מפרט את אופן הכנת התשריט והוראות התכנית, הנוהל יוצר אחידות ובהירות בנושא שהיה נתון לפרשנויות עד כה.

לתמיכה בנושא העבודה עם הנוהל, ישנם פרטים באתר משרד הפנים, פורום מבא"ת באתר תפוז, הפורום מנוהל על ידי אור קמינסקי , אלעד לב וירון טוראל, בנוסף יש מרכז תמיכה בערוץ רשמי למבא"ת

ישנם עזרים לתכנון ועבודה בנוהל מבא"ת, העזרים משווקים על ידי חברות תוכנה מובילות ומאפשרות לאדריכל או המתכנן להפיק מסמך תב"ע על פי נהלי מבא"ת המדוייקים של משרד הפנים ביעילות מקסימלית ובחיסכון של זמן.

התוכנות מגיעות כתפריט מובנה בגרסאות האוטוקאד השונות ומשתלבות עם הממשק.

מבאת

השלבים בהגשת תב"ע על פי נוהל מבא"ת:

  1. בשלב הראשון, יש לשלוח את הקבצים למרכז התמיכה של מבא"ת לצורך קבלת אישור. לאחר קבלת הקבצים, ישלח דו"ח בדיקה ואישור שהוא תנאי להמשך ההגשה. הקבצים שיש לשלוח הינם: PARCEL,SURVEY,PLAN,GVUL,ENTITY , כל הקבצים סגורים בקובץ זיפ בשם INDEX.
  2. בשלב השני, יועלו לאתר המקוון כלל הקבצים וימשיכו בצינורות לצורך האישורים הנדרשים.

בנוסף, יש לציין: מס' תכנית, שם התכנית, שם קובץ התשריט (PLAN), שם עורך התכנית, גוש חלקה (ניתן לצרף קובץ עם טבלת הגושים חלקות).

על מנת לערוך את התשריט והוראות התכנית (תקנון), יש לעבוד על פי הנהלים.

טבלת יעודי קרקע וקבצי עזר לעריכת התשריט:

יעודי קרקע – כלל יעודי הקרקע

תכנית תבע למבאת

על פי נושאים:

מגורים | תעסוקה | מבנים ומוסדות ציבור | תיירות | קרקע חקלאית ושטחים פתוחים | תחבורה | נושאים שונים | מגורים ויעודים נוספים | מסחר ויעודים נוספים | יעודים מעורבים | תחומים | תחומי הוראות נוספות | קווים | קווי תשתית | סמלים

ישנה ספריית בלוקים לנוהל מבא"ת שניתן להוריד מאתר משרד הפנים.

הוראות התכנית – תקנון ישנו פורמט ריק למילוי הוראות התוכנית – תקנון

תכנון זמין – השדרוג הנוסף במערכת היה כניסתה לפעילות של המערכת המקוונת להגשת תכניות לפי מבא"ת שיצרה יתרון בתהליך האוטומטי של קליטת התכניות.

מקרא סימנים יעודי קרקע צבעוני מותאם למקוון

הסברים טכניים בנושא גופנים וקווים

יעודי קרקע – מבא"ת

מגורים

מגורים א, מגורים א1, מגורים א2, מגורים א3 מגורים ב, מגורים ב1, מגורים ב2, מגורים ב3, מגורים ג, מגורים ג1, מגורים ג2, מגורים ג3, מגורים ד, מגורים ד1, מגורים ד2, מגורים ד3, דיור מיוח,ד מגורים בישוב כפרי, משק עזר, תעסוקה, מסחר, משרדים, תעשיה, אחסנה , תעשיה, עתירת ידע,

תעשיה קלה מלאכה, מתקניים הנדסיים,עירוני מעורב

 

יועדי קרקע מבא"ת

 

מבני משק גן אירועים, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, מבנים ומוסדות ציבור למינהל ציבורי, מבנים ומוסדות ציבורלתרבות ופנאי,מבנים ומוסדות ציבור לבריאות, מבנים ומוסדות ציבור לדת,מבנים ומוסדות ציבור לחרום והצלה, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור, תיירות, אירוח כפרי, מלונאות, אטרקציה תיירותית, שטחים פתוחים, קרקע חקלאית,  שטח ציבורי פתוח, פרטי פתוח,  ספורט ונופש, פארק / גן ציבורי, יער,   שמורת טבע, גן לאומי, נחל/תעלה/מאגר מים, טיילת, חוף רחצה, כיכר עירונית, תחבורה, מרכז תחבורה, דרך מאושרת, דרך מוצעת, דרך משולבת, דרך ו/או טיפול נופי, מסילה ו/או טיפול נופי, שביל, חניון, מסילת ברזל מאושרת, מסילת ברזל מוצעת, שטח לתפעול מסילה, תחנת תחבורה ציבורית, דרך נופית, תחנת תדלוק, מרכז להדרכת נהיגה, מפגש דרך-מסילה, מעגנה תחום יבשתי, מעגנה תחום ימי, נמל תעופה כללי, נמל תעופה מסלולים, נמל תעופה אזורי שירות, שטח לתכנון בעתיד, רצועת תשתיות, כריה וחציבה, פסולת, ית קברות, מחנה צבאי, יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת, מגבלות בניה ופיתוח, מגבלות בניה ופיתוח ב', שטח שהתכנית אינה חלה עליו, מגורים ומסחר, דיור מיוחד ומסחר, מגורים, מסחר ותעסוקה, דיור מיוחד מסחר ותעסוקה, מגורים ומשרדים, דיור מיוחד ומשרדים, מגורים ותעשיה עתירת ידע, דיור מיוחד ותעשיה עתירת ידע, מגורים ומתקנים הנדסיים,דיור מיוחד ומתקנים הנדסיים,מגורים ומבנים ומוסדות ציבור,

יועדי קרקע במבאת

 

יועדי קרקע למערכת מבאת

דיור מיוחד ומבנים ומוסדות ציבור, מגורים ותיירות, דיור מיוחד ותיירות, מגורים ותחבורה, דיור מיוחד ותחבורה, מגורים ודיור מיוחד, מגורים ואירוח כפרי, מגורים, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, דיור מיוחד מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, מגורים, מסחר ותיירות, דיור מיוחד מסחר ותיירות, מגורים, מסחר ומתקנים הנדסיים, דיור מיוחד מסחר ומתקנים הנדסיים, מגורים, מסחר ותחבורה, דיור מיוחד מסחר ותחבורה, מגורים, מסחר ומעגנה, דיור מיוחד, מסחר ומעגנה, מגורים, תעסוקה ותיירות, דיור מיוחד תעסוקה ותיירות, מגורים, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, דיור מיוחד, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, מגורים, תעסוקה ומתקנים הנדסיים, דיור מיוחד, תעסוקה ומתקנים הנדסיים, מגורים, תעסוקה ותחבורה, דיור מיוחד, תעסוקה ותחבורה, מגורים, תעסוקה ומעגנה, דיור מיוחד, תעסוקה ומעגנה, מגורים, תיירות ומתקנים הנדסיים, דיור מיוחד, תיירות ומתקנים הנדסיים,  מגורים, תיירות ומוסדות ציבור, דיור מיוחד, תיירות ומוסדות ציבור, מגורים, תיירות ותחבורה דיור מיוחד, תיירות ותחבורה,  מסחר ותעשייה,מסחר ותעסוקה, מסחר ומתקנים הנדסיים,

מבא
דוגמאות ליעודי קרקע במבאת מסחר ותחבורה,

מסחר ומשרדים, מסחר ותעשיה עתירת ידע, מסחר, תעשיה קלה ומלאכה, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור,מסחר ותיירות, מסחר, תעסוקה ותיירות, מסחר, תחבורה ותיירות, מסחר ואירוח כפרי, מסחר ספורט ונופש, מסחר ואכסנה מסחר, תעסוקה ומתקנים הנדסיים, מסחר, תעסוקה ותחבורה,מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור,מסחר, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור,מסחר, תחבורה, מבנים ומוסדות ציבור,תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה,תעסוקה ותחבורה,תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור,מבנים ומוסדות ציבור ומתקנים הנדסיים,מבנים ומוסדות ציבור ותחבורה,מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים,תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור ותיירות,תעשיה ומשרדים,תעשיה ואחסנה,מבנים ומוסדות ציבור ותיירות,שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים,שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור,קרקע חקלאית ונופש כפרי,כריה חציבה ופסולת,גבול תכנית אמיתי,גבול תכנית לתצוגה,גבול שטח שהתכנית אינה חלה עליו,גבול מתחם,תיחום מתכנית קודמת,גבול תא שטח,מגרש המחולק לתאי שטח,גבול מתחם תלת מימדי,גבול מסדרון תשתיות עילי,גבול מסדרון תשתיות ת"ק,מבנה מוצע,מבנה להריסה,מבנה להריסה,מבנה לשימור,מבנה להעתקה/שחזור,שטח לאיחוד וחלוקה חדשה,שטח לתכנון מפורט,שטח להשלמה,רצועה לתכנון,שימור נופי,אתר עתיקות/אתר היסטורי,אתר לאומי,אתר/מתחם לשימור,שיקום/התחדשות,רצועת מתע"נ,רצועת מתע"נ תת קרקעי,חניה,תחום השפכה,חורשה לעקירה,חורשה להעתקה,לשימור,דרך/מסילה לביטול,טיפול נופי,עיצוב מיוחד,הנחיות מיוחדת,ימי/תת ימי,שטח חילחול,מגבלות אקוסטיות,גשר/מעבר עילי,מנהרה/מעבר תחתי,גבול מגבלות בניה,זיקת הנאה,זיקת הנאה,זיקת הנאה למעבר רגלי,זיקת הנאה למעבר רגלי,זיקת הנאה למעבר ברכב,זיקת הנאה למעבר ברכב,קו בניין,קו בניין תחתי,קו בניין עילי

קו בניין מתכנית קודמת,

 

מבאת

קוי יעודי קרקע במבאת

גבול מרחב תכנון,גבול שטח שיפוט,גבול תכנית מאושרת,טיילת,חזית מסחרית,חזית עם הוראות מיוחדות,להריסה,להריסה,לשימור,ציר נחל,קו החוף,תחום חוף ים,תחום הסביבה החופית,ציר,סטיוקווי עזר,קווי עזר,קווי עזר,עזר,קו שבר גיאולוגי,ציר הולכי רגל,אופניים,ציר מערכת הסעת המונים,ציר תחבורה ציבורית,ציר מיוחד,קו מים "4 ומעלה,קו מים "3 ומעלה,קו מים עילי,קו ביוב מאסף,קו ביוב,קו ניקוז מאסף,קו ניקוז,קו חשמל מתח על,קו חשמל מתח עליון,קו חשמל מתח עליון ת"ק,קו חשמל מתח גבוה,חשמל מתח גבוה ת"ק,קו חשמל מתח נמוך,קו חשמל מתח נמוך ת"ק,קו תקשורת עילי/ת"ק,קו גז,קו דלק/נפט,מספר תא שטח,מספר מתחם,מספר תכנית מאושרת,רוזטה,מידות,ביטול,יעוד מתמ"א,יעוד מתמ"מ,שם מקוםטקסט בשורה אחת,טקסט בשתי שורות,טקסט ב-3 שורות,טקסט בלועזית,מבנה לצרכי חינוך ומספרו,מבנה לצרכי מינהל ומספרו,מבנה לצרכי תרבות ומספרו,מבנה לצרכי בריאות ומספרו,מבנה לצרכי דת ומספרו,מבנה לצרכי חרום ומספרו,הנדסי ומספרו,מצפה / מצפור,/ אתר ארכיאולוגי,אנדרטה ,מבנה להר,,מבנה לשחזור/העתק,מבנה לשימור ,עץ/עצים לעקירה,עץ/עציםלהעתקה,עץ/עצים לשימור,מחלף,אנטנה א'אנטנה ב',אנטנה ג',תחנת כח,תחנת השנאה,מכון טיהור שופכיןמתקן התפלה,בריכת אגירה,אגם החדרה,מתקן גז,אתר קידוח,מסוף מתע"נ,מסוף אוטובוסים/מוניות,מעבר גבול,תחנת תדלוק,כניסה ליער/מתחם

קווי קרקע מבאת