אז מה זה הקלות בניה מי מאשר אותם ולמה?

יותר עיצוב אדריכלות ופחות ביורוקרטיה | אדריכלות עיצובית

הקלות בניה הם מאין "מידת רחמים" הניתנת לוועדה המקומית לתכנון ובניה בכדי להקל על הבונה מחריגות בניה אשר לפעמים לא באחריותו. מי שמאשר הקלות בניה קודם זה מהנדס העיר. אך, חלק חשוב בתהליך הקלות הבניה ,אם משהו מהשכנים מתנגד למתן היתר בניה. אז רוב הסיכויים שישללו ממנו את מתן ההיתר. אבל צריך להבין שמקרים אלו נשקלים ברצינות ועולים לוועדה הנבחנת בקפידה בפני המתנגדים והמבקשים ואם מצאו לנכון שההתנגדות "קנטרנית" אז שוללים את ההתנגדות וממשיכים בהליך רישוי המבנה.

הקלות בניה

מה מותר לוועדה המקומית לאשר במסגרת הליך הקלת בניה?

חשוב מאוד להדגיש שכל מקרה הוא לגופו .ויש להיוועץ עם אדריכל לכל מקרה בפרט וצריך להבין שכל וועדה יש לה את "החוקים" שלה ויכולותיה מוגבלות. בהתאם לתוכנית בניין המקומות (תב"ע) של אותו אזור שמבוקש לגביו הקלת הבניה .אבל נקודות מרכזיות שברובן יש לוועדה כוח אישורים הן:

  1. הקלת בקווי בניין צידיים בקירות עם פתחים של עד – 10 %.
  2. הקלת בקווי בניין צידיים בקירות ללא פתחים של עד – 30 %.
  3. הקלת בזכויות בניה של כ- 6-20 % משתנה ותלוי בכמה וכמה פרמטרים.

אז איך מסדירים חריגת בניה?

אז באמת כל מקרה לגופו. ואין שום "ספר הדרכה" שיסביר את שאלה זו אך ננסה לכוון לשלבים ובדיקות מרכזיות שאנו עושים שבא אלינו לקוח. קודם, מתחילים בהכרת המבנה ע"י תכנית מדידה מפורטת, אנו בודקים את קווי בניין, פרגולות, מרפסות , גגות , חניות, גדרות , מחסנים, גגונים, שבילים ,ועוד. התאמת השטחים המצויים להיתר הבניה .אנו בודקים צילומי המבנה ומשווים את החזיתות עם היתר הבניה .דבר נוסף בודקים את סוגי גימור המבנה.

כל הבדיקות הנ"ל משווים ורואים שהם תואמים לתוכנית בניין העיר , הנחיות מרחביות של הוועדה המקומית , וזכויות המגרש בפרט. לאחר כל הבדיקות, אנחנו מתאמים פגישה עם וועדת התכנון ובראשה מהנדס בניין של הוועדה ודנים באפשרויות והפתרונות שאיתם אנו ניגש להליך היתר הבניה.

מה עושים אם אי אפשר לעשות הקלת בניה ?

אז כמו שכתוב בתחילת המאמר .שהוועדה באמת מוגבלת ביכולתה לעזור ולתת הקלת בניה. אז חוץ מהקלת בניה, יש עוד מגוון כלים ופתרונות שניתן להסדיר חריגות בניה או במילים נוספות שימוש חורג. אני אנסה לפרוש בפניכם את חלקם. אז הראשונה זה שינוי תב"ע ניתן לקרוא עליה כאן. שזו באמת אפשרות לא זולה ומאוד ארוכה וגם לפעמים לא מבטיחה תוצאות במיוחד אם זו שינוי תב"ע בסמכות מחוזית. אפשרות שנייה זה משא ומתן ופשרה. שזו אי אפשרות שמצריכה ויתור מחלק המבנה. הווה אומר הריסת החלק החורג והסדרת החלק במותר ע"י היתר בניה בהליך מלא. שזה באמת האופציה שכולנו רוצים להימנע. אך, לפעמים היא בלתי נמנעת