נחלה מהוונת

מאז עלייתם לקרקע של מרבית המושבים בארץ, חלומם האוטופי היה שיום יבוא והם יוכרו כבעלי זכויות קנייניות בנחלה ולא יהיו עוד כברי רשות אשר זכויותיהם תלויות בגורמים אחרים והם אינם בעלי הקרקע.

חלום זה עוגן בהחלטות רבות של רשות מקרקעי ישראל אולם לא יושם בפועל בשל עיכובים משפטיים ובירוקרטיים רבים.

ההחלטה אשר הייתה הבסיס להסדרת ורישום זכויותיהם של בעלי הנחלות הייתה החלטה 979 החלטה שבעקבותיה ניתנה החלטת בג"ץ ביום 9.6.11, והיא זו אשר קבעה שיש לעגן את זכויות החכירה של המתיישבים בהסכמי חכירה.

הגיע הזמן לעשות מעשה בטרם ישתנו התנאים – ההחלטה העדכנית של רמ"י החלטה 1553 – נועדה להפוך למעשה את בעלי הנחלות לבעלי זכויות קנייניות. ראשית יהיה על בעל הנחלה המעוניין בכך (מדובר בהחלטה וולונטרית) להצטרף להחלטה ולחתום על הסכם חכירה לדורות כך שזכויותיו בחלקה א' ירשמו בלשכת רישום המקרקעין.

התנאים להצטרפות:

 1. קיומה של תוכנית לצורכי רישום (תצ"ר), ובה חלקה א' מופיעה כיחידה מופרדת.
 2. עמידה במגבלות התכנוניות של תמ"א 38 לגבי מספר יחידות המגורים במושב.
 3. הסדרת כל השימושים החורגים בנחלה ותשלום דמי שימוש על תקופת העבר.

מהו מסלול א' – תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75%

התשלום הינו משווי קרקע של חלקת מגורים בגודל 2.5 דונם עבור זכויות בניה של 375 מ"ר.

התשלום הינו ללא הנחות אזור עדיפות.

מה זה מקנה לי?

 1. קבלת הסכם חכירה ישיר מול רשות מקרקעי ישראל ל- 4 תקופות חכירה של 49 שנה.
 2. אפשרות בעתיד לבצע הפרדת מגרש מהנחלה (בכפוף לתשלום של 29.25%).
 3. ביטול חיוב הרצף הבין דורי – בניית 3 יחידות מגורים בנחלה.
 4. מימוש היקף הבניה הבסיסי של 375 מ"ר.

מהו מסלול ב' – תשלום דמי חכירה בשיעור 33%

רכישת מלוא הזכויות לבניה עבור מגורים בחלקת המגורים – 2.5 דונם.

מה זה מקנה לי?

 1. פטור מתשלום דמי הסכמה/רכישה בעת מכירת הנחלה.
 2. אפשרות להשכרת יחידת המגורים גם למי שאינו מוגדר כקרוב.
 3. פיצול מגרש ללא עלות כספית לרשות מקרקעי ישראל.
 4. פטור מתשלום עבור זכויות מגורים נוספות בחלקת המגורים לרשות מקרקעי ישראל.

צור קשר

מאמרים אחרונים

קטגוריות