חיפוש

ליעוץ ללא עלות וקבלת הצעת מחיר השאירו פרטים

תשריט בית משותף

תשריט בית משותף

23/02/2024

תוכן עניינים

תשריט בית משותף – המדריך המלא

רכישת דירה בבית משותף? התלבטות כיצד להתנהל בחיי השכנות בבניין? מאמר זה יסייע לך להבין טוב יותר את הנושאים הבאים:

 • מהו תשריט בית משותף וכיצד מכינים אותו
 • תהליך רישום בית משותף ואישור התשריט
 • חשיבות תיק בית משותף ותפקיד פנקס הבתים המשותפים
 • חוק בתים משותפים ותקנון בית משותף
 • זכויותיך כדייר בבית משותף
 • המלצות שימושיות לרכישת דירה וחיים בשכנות טובה

קריאה נעימה והצלחה בדיור המשותף!

תשריט בית משותף בדרום

מהו תשריט בית משותף?

תשריט בית משותף הוא מסמך טכני המתאר בפירוט את חלוקת הבעלות בבית משותף. התשריט מגדיר מהן הדירות הפרטיות, השטחים המשותפים וחלקות הקרקע של הבית, וכן את זכויות הבנייה. תשריט מהווה את הבסיס החוקי לרישום הבעלויות בבית משותף, ולכן הוא מסמך חשוב ביותר הדרוש לצורך רישום הזכויות בטאבו.

על פי חוק המקרקעין, בית משותף הוא בניין שיש בו שתי דירות או יותר של בעלים שונים. כדי לרשום בית כמשותף בטאבו ולאפשר מכירת הדירות, יש צורך בתשריט בית משותף המאושר על ידי מודד מוסמך.

תהליך הכנת תשריט בית משותף

תהליך הכנת תשריט בית משותף

הכנת תשריט בית משותף כוללת את השלבים הבאים:

 1. מדידת המגרש והבניין על ידי מודד מוסמך והכנת מפת מדידה.
 2. תכנון חלוקת הבעלות בבניין לדירות, מחסנים, חניות ושטחים משותפים.
 3. הכנת תשריט החלוקה על ידי אדריכל או הנדסאי.
 4. אישור התשריט על ידי מודד, אדריכל, הנדסאי ועורך דין.
 5. הגשת התשריט לאישור הועדה המקומית לתכנון ובנייה.
 6. רישום זכויות הבעלות בטאבו על סמך התשריט.

חשוב להכין תשריט מדויק שיאושר בוועדה המקומית בפעם הראשונה, כדי למנוע עיכובים והוצאות נוספות בתהליך הרישום.

הזמנת תשריט בית משותף ממשרד אדריכלים

הזמנת תשריט בית משותף ממשרד אדריכלים

רצוי להזמין תשריט בית משותף ממשרד אדריכלות מקצועי של אדריכלים או הנדסאים המתמחה בהכנת תשריטים. המשרד ידאג לכל התהליך מהמדידה ועד לאישור התשריט בוועדה המקומית.

יתרונות הזמנת תשריט ממשרד מקצועי:

 • ידע וניסיון בהכנה ואישור תשריטים.
 • צוות מקצועי הכולל מודדים, אדריכלים, הנדסאים ועורכי דין.
 • טיפול בכל התהליך מול הוועדה המקומית.
 • חיסכון בזמן וכסף עקב הכרות עם התהליכים ודרישות הוועדה.

עלות הזמנת תשריט בית משותף ממשרד מקצועי נעה בדרך כלל בין 15,000 ל-25,000 ש"ח, בהתאם לגודל ומורכבות הפרויקט.

ביטול רישום בית משותף

תיק בית משותף ופנקס הבתים המשותפים

לאחר אישור התשריט ורישום הבית כמשותף, יש להקים תיק בית משותף הכולל את כל המסמכים והפרטים על הבניין.

תיק הבית המשותף כולל בין היתר:

 • תקנון הבית המשותף.
 • פרוטוקולים של אסיפות הדיירים.
 • חוזים והסכמים של הבית המשותף.
 • מסמכים הנוגעים לשיפוצים ושדרוגים בבניין.

פנקס הבתים המשותפים הוא מרשם ממוחשב שמנוהל על ידי רשם המקרקעין. הפנקס כולל מידע על כל הבתים המשותפים בישראל, לרבות פרטי נציגות הבית ומנהליו.

תיקון תקנון בית משותף

חוק המקרקעין ותקנון הבית המשותף

חוק המקרקעין קובע את הכללים החוקיים לניהול בתים משותפים בישראל. החוק מגדיר מהם חלקי הרכוש המשותף והייחודי ואת זכויות וחובות בעלי הדירות.

תקנון הבית המשותף נועד לפרט ולהוסיף על הוראות החוק. התקנון כולל בין היתר:

 • אופן חלוקת הוצאות האחזקה בין הדיירים.
 • כללי התנהגות וחיי שכנות.
 • סדרי קבלת החלטות וניהול הבית.
 • שימוש ברכוש המשותף וחלקים ייחודיים.

התקנון נרשם בלשכת רישום המקרקעין ומחייב את כל בעלי הדירות. ניתן לשנות את התקנון בהחלטת רוב בעלי הדירות.

בדיקת תשריט בית משותף לפני רכישה

הסברים למונחים בנושא תשריט בית משותף

מונח הסבר דוגמה
תשריט בית משותף מסמך טכני המתאר את חלוקת הבעלות בבית משותף תשריט הכולל סימון הדירות, השטחים המשותפים והייחודיים
הכנת תשריט תהליך מדידה, תכנון והכנת התשריט על ידי גורמים מוסמכים ביצוע מדידה, סימון חלוקת הבעלות, הכנת תשריט במחשב
אישור תשריט אישור התשריט על ידי מומחים והוועדה המקומית חתימות מודד, אדריכל, עו"ד, חותמת הוועדה
משרד אדריכלים משרד מקצועי המתמחה בהכנת תשריטים משרד הכולל מודדים, אדריכלים והנדסאים
הזמנת תשריט התקשרות עם משרד אדריכלים להכנת התשריט חתימה על חוזה ותשלום עבור הכנת התשריט
תיק בית משותף אוסף המסמכים המנהליים של הבית המשותף תקנון, פרוטוקולים, חוזים, חשבונות
פנקס בתים משותפים מרשם ממוחשב של כל הבתים המשותפים מידע על זהות הבתים המשותפים ונציגיהם
חוק בתים משותפים חוק המסדיר את ניהול הבתים המשותפים קובע חלקים משותפים, זכויות וחובות
רישום בית משותף רישום זכויות הבעלות בטאבו קבלת אישורים, תשלום אגרות והגשת בקשה
בדיקת תשריט בחינה האם התשריט תואם מצב קיים השוואה למצב בשטח ולמצג מכירה
מחיר תשריט עלות הזמנת תשריט ממשרד אדריכלים 15,000-25,000 ש"ח בממוצע
תקנון בית משותף מסמך הקובע את כללי החיים בבית משותף אופן חלוקת הוצאות, כללי התנהגות ועוד
ביטול רישום ביטול רישום הבית כמשותף בטאבו החזרת הבית לבעלות פרטית אחת
תשריט לרישום מקרקעין תשריט המיועד לרישום זכויות הבעלות במקרקעין תשריט בית משותף המיועד לרישום בטאבו
תיקון תקנון עדכון או שינוי התקנון הרשום הוספת סעיפים, שינוי חלוקת הוצאות

תשריט בית משותף

בדיקת תשריט בית משותף לפני רכישה

מומלץ לבדוק היטב את תשריט הבית המשותף לפני רכישת דירה בבניין.

על תשריט בית משותף לכלול:

 • תיאור מדויק של מיקום הדירה וגודלה.
 • סימון השטחים הצמודים לדירה כגון מרפסת, גינה וחניה.
 • תיאור השטחים המשותפים בבניין.
 • מיקום חדרי מדרגות, מעליות, חדרי אשפה וכדומה.
 • פירוט זכויות הבנייה של המגרש.

יש לוודא שהתשריט תואם את מצב הבניין בפועל ואת המוצג בעת רכישת הדירה.

משרדי האדריכלים בתהליך התשריט והתיקון

ביטול רישום בית משותף

ניתן לבטל את רישום הבית כמשותף ולהחזירו למצב של בניין רגיל עם בעלות אחת. זה נדיר ביותר, אך לעיתים קורה כאשר כל הדירות נרכשות על ידי בעלים אחד.

תהליך ביטול רישום בית משותף כולל:

 • קבלת החלטה פה אחד של כל בעלי הדירות לביטול הרישום.
 • אישור מהנדס הועדה המקומית.
 • הגשת בקשה לביטול הרישום בטאבו.
 • תשלום אגרות רישום.

חשוב לייעץ עם עורך דין מומחה לנדל"ן ולדאוג לטיפול נכון בביטול הרישום על מנת להבטיח את זכויות הבעלים.

בתים משותפים

תיקון תקנון בית משותף

לעיתים יש צורך לתקן או לעדכן את תקנון הבית המשותף. לדוגמה כאשר מתווספות דירות חדשות לבניין או כשיש שינוי במספר החניות.

תהליך תיקון התקנון כולל:

 • זימון אסיפת דיירים לאישור השינוי.
 • קבלת הסכמה של 75% מבעלי הדירות.
 • ניסוח התיקון על ידי עורך דין.
 • הגשת התיקון לרישום בטאבו.
 • תשלום אגרת רישום.

חשוב לנסח את התיקון בצורה ברורה ומדויקת, ולהגישו לרישום כדי להבטיח את תוקפו החוקי.

בתים משותפים בתהליך רישום תשריט בית משותף

תשריט בית משותף – מידע מקצועי והוראות חוק

הגדרה חוקית

על פי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, סעיף 52, בית משותף מוגדר כ"בניין שיש בו שתי דירות או יותר של בעלים שונים ושיש בו רכוש משותף". החוק קובע כי כדי לרשום בניין כבית משותף יש צורך בתשריט בית משותף המאושר כדין.

אישור תשריט

על פי תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011, תשריט בית משותף טעון אישור של מודד מוסמך, הנדסאי או אדריכל רשוי, וכן אישור של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

תיקון התשריט

בהתאם לתקנות המקרקעין (סדרי רישום והנחיות לרישום), התשע"ה-2014, אם יש צורך לתקן תשריט רשום של בית משותף, יש להגיש בקשה לתיקון התשריט ולקבל אישור חוזר של הגורמים המוסמכים.

תקנון הבית משותף

תקנון בית משותף נרשם בלשכת רישום המקרקעין בהתאם להוראות חוק המקרקעין, סעיף 59ג. תיקון התקנון מחייב הסכמה בכתב של 75% מבעלי הדירות.

תיקון התשריט בית משותף

ניהול בית משותף

חוק המקרקעין קובע בסעיף 59ז כי על בית משותף למנות נציגות ומנהל לשם ניהול העניינים השוטפים. הנציגות מונה על ידי הדיירים ופועלת מכוח תקנון הבית המשותף.

שינויים ותוספות בנייה

בהתאם לסעיף 59ז1 לחוק, שינויים בבניין העלולים לפגוע בחזותו או בשימוש ברכוש המשותף, כמו תוספת קומות, מחייבים הסכמה של 100% מהדיירים.

שיפוצים בבית משותף

כללי המקרקעין (ניהול בתים משותפים), תשל"ה-1974, קובעים כי שיפוץ הרכוש המשותף מחייב הסכמת רוב בעלי הדירות, אלא אם נקבע אחרת בתקנון.

פירוק בית משותף

על פי סעיף 59 יב לחוק, ניתן לפרק בית משותף ולהחזירו למצב של בניין רגיל, בהסכמת כל הדיירים. הליך זה מחייב אישור הוועדה המקומית וביטול הרישום בטאבו.

פירוק בית משותף

ויקיפדיה – בית משותף: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A3

טיפים חכמים לבחירת דירה בבית משותף

 • בדוק היטב את תשריט בית המשותף לפני הרכישה.
 • וודא שהתשריט תואם את המצב בפועל ואת המוצג לך בעת הרכישה.
 • ברר מי הגורמים המקצועיים שאישרו את התשריט.
 • קרא בעיון את תקנון בית המשותף.
 • בדוק אם יש מחלוקות משפטיות או חשבונאיות בבית המשותף.
 • וודא שנרשמה נציגות לבית המשותף ותקנון מעודכן.
 • ברר מה גובה דמי האחזקה וכיצד הם מחולקים.
 • בדוק את מצב הרכוש המשותף והמערכות בבניין.
 • התרשם מהתחזוקה והניקיון בשטחים המשותפים.
 • שוחח עם דיירים ותושאל שאלות על איכות החיים בבניין.שיפוצים בבית משותף

טיפים להתנהלות מוצלחת בבית משותף

 • השתתף באסיפות הדיירים והבע את דעתך.
 • שלם בזמן את דמי האחזקה.
 • דאג לשמירה על הניקיון והסדר בשטחים המשותפים.
 • ציית להוראות התקנון וכללי הבית.
 • הקפד על שקט וצנעת הפרט בשעות הלילה.
 • הימנע מעימותים מיותרים עם השכנים.
 • היו פתוח לדיון במחלוקות.
 • פנה בבקשות ותלונות לנציגות הבית.
 • קח חלק בוועדות ובהנהלת הבית.
 • שתף פעולה במיזמים לשיפור איכות החיים.

פירוק בית משותף

שאלות נפוצות על תשריט בית משותף

מהי הכנת תשריט בית משותף?

הכנת תשריט בית משותף כוללת מדידה של המגרש והבניין, תכנון חלוקת הבעלות, הכנת תשריט על ידי אדריכל, ואישור התשריט על ידי גורמים מקצועיים והוועדה המקומית.

מהו תהליך רישום בית משותף?

תהליך רישום בית משותף כולל הכנת תשריט מאושר, הגשתו לוועדה המקומית ולאחר אישורו רישום זכויות הבעלות בטאבו.

היכן ניתן להזמין תשריט בית משותף?

מומלץ להזמין תשריט ממשרד אדריכלים או הנדסאים מקצועי שידאג לכל התהליך עד לאישור הוועדה.

מה כולל תיק בית משותף?

תיק בית משותף כולל מסמכים כמו תקנון הבית, פרוטוקולים, חוזים והסכמים, ומסמכי שיפוצים ושדרוגים בבניין.

איפה ניתן למצוא את פנקס בתים משותפים?

פנקס הבתים המשותפים הוא מרשם ממוחשב המנוהל על ידי רשם המקרקעין וכולל מידע על כל הבתים המשותפים.

מה קובע חוק בתים משותפים?

חוק המקרקעין קובע את הכללים החוקיים לגבי חלקי הרכוש המשותפים והייחודיים וזכויות וחובות בעלי הדירות.

מהו תקנון מצוי של בית משותף?

תקנון מצוי הוא תקנון ברירת מחדל הקבוע בחוק המקרקעין וחל בהעדר תקנון אחר שנרשם.

מה כלול בתהליך בדיקת תשריט בית משותף?

יש לבדוק שהתשריט מתאים למצב בשטח, כולל מיקום וגודל הדירה, שטחים צמודים ושטחים משותפים.

כיצד מבטלים רישום של בית משותף?

ביטול רישום בית משותף מחייב הסכמה פה אחד של הדיירים, אישור מהנדס, הגשת בקשה לטאבו ותשלום אגרות.

מה עולה תיקון תקנון בית משותף?

עלות תיקון תקנון כוללת שכר טרחת עורך דין לניסוח התיקון, אגרת רישום בטאבו, ועלויות ניהול התהליך.

מה מחיר הזמנת תשריט בית משותף?

מחיר הזמנת תשריט בית משותף נע בין 15,000 ל-25,000 ש"ח בממוצע, בהתאם לגודל ומורכבות הפרויקט.

כמה זמן לוקח אישור תשריט בוועדה מקומית?

אישור תשריט בוועדה יכול להימשך בין חודשיים לחצי שנה, בהתאם לעומס בוועדה ומורכבות התשריט.

מי רשאי לאשר תשריט בית משותף?

תשריט בית משותף מאושר על ידי מודד, אדריכל, הנדסאי, עורך דין והוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

האם אפשר לתקן תשריט בית משותף?

ניתן לתקן תשריט אם התגלתה בו טעות או אם יש שינוי במבנה הבית. התיקון מחייב אישור מחדש.

מי קובע את תקנון בית משותף?

תקנון בית משותף נקבע על ידי האדריכל או בעל הנכס, וניתן לשנותו בהסכמת רוב הדיירים.

האם חייבים למנות נציגות לבית משותף?

כן, על פי חוק יש למנות נציגות לניהול השוטף של הבית המשותף ולייצוג הדיירים.

מה עושים אם יש בעיה בתשריט בית משותף?

אם מתגלה בעיה בתשריט, יש להיוועץ באדריכל או עורך דין על מנת לטפל בה.

מי יכול לרשום בית כמשותף?

הבעלים של הבניין או מי שפועל מטעמו יכול לרשום את הבית כמשותף בטאבו.

כמה עולה רישום בית משותף?

עלות רישום בית משותף כוללת אגרות רישום, שכר טרחת אדריכל ועו"ד, ועלויות נוספות. בסך הכל כ-15,000 – 25,000 ש"ח.

מהם התנאים לרישום בית כמשותף?

התנאים העיקריים הם אישור תשריט על ידי גורמים מוסמכים, הסכמת הבעלים, תשלום אגרות והגשת בקשה לרישום.

כמה זמן לוקח לרשום בית כמשותף?

התהליך יכול להימשך בין חודשיים לחצי שנה, בהתאם למורכבות המקרה ועומס ברשויות.

מי יכול לבקש רישום בית משותף?

הבעלים של הבניין או מייצג מטעמו, עורך דין או אדריכל, יכולים לבקש רישום בית כמשותף.

האם אפשר לבטל רישום של דירה בבית משותף?

כן, במידה ומתבטלת זכות החכירה או הבעלות של בעל דירה, ניתן לבטל את רישומה בטאבו.

מהם המסמכים הנדרשים לרישום בית משותף?

המסמכים העיקריים הם תשריט מאושר על ידי מומחים, תקנון הבית המשותף וטפסי בקשה לרישום.

מי רשאי לערוך תקנון לבית משותף?

עורך דין מומחה לדיני מקרקעין ונדל"ן הוא המוסמך לנסח ולערוך תקנון לבית משותף.

מה קורה אם אין תקנון לבית משותף?

אם אין תקנון רשום, יחול התקנון המצוי הקבוע בחוק המקרקעין.

האם אפשר להוסיף קומה לבית משותף?

כן, במידה ויש זכויות בנייה נוספות והדיירים מאשרים זאת. נדרש תיקון התשריט והתקנון.

מי אחראי על תיקון ליקויים בבית משותף?

הנהלת הבית המשותף או הנציגות אחראיות על תיקון ליקויים וליקויי בטיחות ברכוש המשותף.

מה עושים כשיש סכסוך בין דיירים בבית משותף?

ניתן לפנות לגישור או בוררות, להגיש תביעה משפטית, או לכנס אסיפת דיירים לפתרון.

מי קובע את חלוקת הוצאות האחזקה בבית משותף?

חלוקת הוצאות נקבעת בתקנון הבית המשותף או על ידי החלטת הדיירים.

האם מותר להשכיר דירה בבית משותף לטווח קצר?

השכרה לטווח קצר מותרת רק אם הדבר לא נאסר בתקנון הבית המשותף.

מי מנהל את פנקס הבתים המשותפים?

פנקס הבתים המשותפים מנוהל על ידי רשם המקרקעין במשרד המשפטים.