ועדה נגב מערבי

 

 

ועדת תכנון נגב מערבי, מופקדת על תכנון בניה, רישוי ושימוש בקרקעות ובמבנים בהתאם לסעיף 91 בחוק התכנון בתחומן של הרשויות: מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית שער הנגב, מועצה אזורית מרחבים ומועצה אזורית שדות נגב.

אזור התכנון של כל תחום שיפוט של הוועדה, נקבע ע"י שר הפנים, זאת על פי חוק התכנון והבנייה.

הוועדה הנה גוף עצמאי של משרד הפנים שאמורה להעניק שירות לכ- 444,000 התושבים אשר מתגוררים במרחב התכנון שבאחריותה. 

בשנים האחרונות מתרחשים שינויים רבים בתחום התכנון והבנייה באזור, מה שהעלה באופן ניכר את מספר הפניות לוועדה. בישובים רבים יש הרחבות, פטורים למפוני גוש קטיף וכן רפורמות שונות כמו לדוגמה אישור רפתות במשק החלב, בניית מוסדות ציבור וחדרי ביטחון ממוגנים וכן בנייה פרטית רחבת היקף. 

 

עד לפני 4 שנים הייתה ועדת תכנון אזור הנגב המערבי ועדה לתכנון ה"שמעונים". בהמשך הוקמה ועדת תכנון חדשה בשם "נגב מערבי:. שמעוני הפך ל"בני שמעון" והם אחראיים היום על אזור אחר הגובל עם גבול נגב מערבי.

עם פיצול זה, אושר מבנה חדש של כוח האדם כדי לזרז את הטיפול בפניות הרבות. חלקן בסמכות הוועדה המקומית וחלקן בסמכות הוועדה המחוזית או מחייבים אישורים של מוסדות נוספים. במקרה כזה תעביר הוועדה המקומית את הטיפול הלאה. 

 

ואלה הם שירותי הוועדה לתכנון ובניה של הנגב המערבי

* טיפול בבקשות להיתר בניה מהתכנון עד תום הבנייה.

* מתן מידע תכנוני.

* פיקוח על בנייה וכן הוצאת צווי הריסה, צווי הפסקת עבודה ותביעות נגד חריגות ועבירות בנייה.

* הכנת תכניות של בניין עיר ועדכון התכניות הקיימות. 

* קבלה ואישור של תוכניות מתאר אשר הנן בסמכות הוועדה המקומית.

* קבלה ואישור של תכניות מתאר שהן בתחום הסמכות של הועדה המקומית. 

* קבלה ואישורם של תשריטי איחוד, איחוד וחלוקה.

* ביצוע הפקעות קרקע לטובת צרכי ציבור.

* מתן אישור לפטור מהיטל שבחה.

* מתן אישור לשם העברת זכויות בקרקע לרשם המקרקעין. 

 

אכיפת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "נגב מערבי"

 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה נגב מערבי, מקפידה על אכיפה של חוקי התכנון והבנייה. שמירה על חוקים אלה והקפדה על בנייה חוקית, הנם שמירה על בטחון ובטיחות התושבים. מדיניות האכיפה מותאמת לקריטריונים ולצביון של מרחב התכנון של וועדה מקומית נגב מערבי, והיא פועלת מול תרחישים כמו: בנייה בשטח ציבורי, אכלוס ללא טופס 4 בבתי עסק, אי קיום צווים. מפעלים ונחלות באזורי תעשיה. שימוש חורג בהפעלת מבנים לגני ילדים. הצבת קרוואנים ומכולות, משרדים, מגורים ומסחר. מחסנים מעל 15 מ"ר שהם לא בנחלות. מחסנים מעל 50 מ"ר בנחלות. סככות ומבנים לגידול בעלי חיים. בנייה חדשה בהיקף מעל 12 מ"ר. שימוש חורגבאזורי תעשיה. סככות בהיקף מעל 50 מ"ר. 

נגב מערבי

איך פותחים תיק מידע לבקשת היתר בנייה?

 

כדי לקבל היתר בנייה עליכם לפתוח תיק מידע. זה אמור לכלול את כל המידע הנדרש לתכנון, החל מהגשת הבקשה עד ביצוע עבודות הבנייה והאכלוס. בתיק צריך להיות מידע על המגרש. שימושים מותרים, מידע על תשתית, מגבלות וזכויות בניה. מידע מגורמים כמו משרד הבריאות, חברת החשמל, חבות היטל השבחה. התנאים לבקשת היתר הבנייה והתנאים לבנייה. תנאים לאכלוס ועוד. הבקשה חייבת להיות מוגשת ע"י איש מקצוע מוסמך כמו מהנדס או אדריכל. 

את הבקשה יש להגיש באמצעות מערכת רישוי זמין. התהליך נעשה בשקיפות וניתן לבדוק את מצב הטיפול בבקשה באופן מקוון דרך האינטרנט. תוקפו של תיק מידע הנו שנה. 

ועדת תכנון ובנייה נגב מערבי

 

אתר אינטרנט וועדת תכנון ובנייה נגב מערבי

 

וועדה לתכנון ובנייה נגב מערבי, וועדה נגב מערבי מפעילה אתר אינטרנט בו תוכלו לקבל בין השאר מידע של מועצה אזורית נגב מערבי וועדה נגב מערבי. וועדה מקומית נגב מערבי. נגב מערבי- טפסים, טופס 4 וכן הנחיות מרחביות.

הודעות בנושא תכנון ובנייה. מידע על תוכניות בניין עיר. מידע על ישיבות הוועדה מקומית נגב מערבי. מידע על טפסים ונהלים וועדה מקומית נגב מערבי. תשלומים מקוונים. וטבלה של תעריפי הוועדה. הנחיות לפטור מהיתר וכן עיון בדוחות הוועדה וכן בדוחות כספיים. 

 

מסמכים להורדה שירותי וועדה לתכנון נגב מערבי:

* עיון בסטטוס של בקשות להיתרי בנייה.

טופס בקשה למידע תכנוני

טופס בקשה למידע תכנוני

כיבוי אש

טופס 9

תצהיר שלד

תקנות תכנון ובניה

אישורים לצורך הוצאת טופס אכלוס

 

אישורים לצורך הוצאת טופס 4

 

כתובת ושעות פתיחה

 

וועדה לתכנון נגב מערבי יושבת בצומת גילת, סמוך למבנה המועצה "מרחבים"

קבלת קהל : בימים שני ורביעי בין השעות 8:30- 12:30

ימים: ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 8:30- 12:30. 

קבלת קהל למהנדס הוועדה, בודקי התוכניות והמידענים בתיאום מראש בלבד.

568 הצבעות
ועדה נגב מערבי
51star1star1star1star1star
Software Name
ועדה נגב מערבי
Software Name
ועדה נגב מערבי
Software Category
ועדה נגב מערבי