ארכיטקטורה של גאומטריה פרקטלית

ארכיטקטורה של גאומטריה פרקטלית

"חשיבה לוגית תוביל אותך מ-A ל-B , הדמיון יוביל אותך לכל מקום."

אלברט אינשטיין

מתמטיקה וארכיטקטורה היו תמיד תחומים קרובים, לא רק בשל תלות הארכיטקטורה במתמטיקה, אלא גם בחיפוש המשותף שלהם אחר האסטטיקה כאמצעי להשגת הרמוניה עם היקום.

הגאומטריה האוקלידית הקלאסית ,ארגנה את המרחב באמצעות קווים ישרים ומעגליים ובצורות יסוד אפלטוניות ע"י שימוש בסימטריה, העתקה, פרופורציות וציריות, תאור סטטי ובהפשטה יסודית של המציאות.

ההתפתחויות האחרונות בשטחי המדע השונים, מציגות עולם של מציאות משתנה  שהאי ודאות והכאוס שולטים בה, ומנפצות את אותה הבנה קלאסית של מאות בשנים על קביעות ודטרמיניזם.

צורות שבמשך דורות נראו "כחסרות צורה" ללא חוקיות וסדר מתגלות כאפשרות של ביטוי מתמטי גיאומטרי  תוך שימוש בעיקרון ההשתנות בתהליכים גנרטיביים ובתנועה מתמדת אין סופית. זוהי הגאומטריה הפרקטלית, המתמטיקה של הכאוס.

הפרקטלים הם צורות גאומטריות שמתאפיינות בכך שכל קטע קטן מהן דומה (אך לא זהה) לצורה השלמה ממנה נלקח, כאשר השלם הוא סך של הצורות עצמו. המבנה הפרקטלי מגלה את הסדירות שבאי הסדירות האקראית:  תבניות הצומח המתפצלות של ענפי העץ לתבניות חוזרות בעלות דמיון עצמי, הסימטריה הכאוטית של פתית השלג, עלים, קוי חוף מכתשים ועננים – הינן דוגמאות של צורות שבטבע החורגות מאותן צורות יסוד אפלטוניות שבגאומטיה האוקלידית.  המבנה הפרקטלי מגלה את אי הסדירות האקראית ומראה שהטבע אינו מאולף, והכאוטי טומן בתוכו הרמוניה מופלאה.

מבנים פרקטלים בטבע:

מבנים-פרקטליים-בטבע

פתית שלג של קוך:

snow-flakes

בנואה מנדלברוט  יהודי  שנולד בוורשה בשנת 1924 והפך למתמטיקאי מחונן, הביא לתנופה בתחום זה בשנות השישים ותבע את המונח "פרקטל"- בו השתמש לראשונה בסיפרו "האובייקטים הפרקטליים".

הפרקטל הינו תבנית המורכבת מרמות חוזרות של צורה גנרטיבית בקני מידה אין סופיים, בתהליך רקורסיבי של בנייה בדרך של שינוי קנה המידה המייצג השתנות בדמיון עצמי.

משולש שירפינסקי:

משולש-שירפינסקי

מנדלברוט הבין שהטבע מורכב מידי ולכן המסגרת הפשוטה של גאומטריה אוקלידית אינה מתאימה לחקור אותו. בתופעות טבע ניתן להבחין בצרופים של שברי צורות המרכיבים צורות חדשות, החוזרות על עצמן  בשימור הדמיון העצמי ובקנה מידה משתנה. את המילה פרקטל מצא מנדלברוט כמתאימה לצורות שחקר. נוסחת מנדלברוט היא נוסחה גאומטרית של מצבי כאוס המתגלים כתהליכים וצורות פרקטליים. ההדמייה הממוחשבת שלנוסחת הפרקטלים הינה תאור מדהים של הווצרות צורות מתוך עצמן בתהליך אין סופי.

נוסחה מדעית שהצופן שלה הוא יחסי מספרים מתורגמת לתמונה:
נוסחה מדעית שהצופן שלה הוא יחסי מספרים מתורגמת לתמונה:

נוסחה מדעית שהצופן שלה הוא יחסי מספרים מתורגמת לתמונה:

פרקטלים

תפיסות חדשות אלו ניתנות  ליישום באמצעות המחשב שהוא כלי שדרכו ניתן ליצור מערכות כאוטיות ופרקטליות ובעזרתו לחוות את עוצמתן.

ההבנה של ידע עצום זה יכולה לשמש לחשיבה עכשווית, חשיבה שיכולה לכוון לשילוב מחדש של הקשר התמידי בין מדע, מתמטיקה וארכיטקטורה.

העיקרון המחשבתי המוצא סדר בעולם לא מסודר, הינו שחרור מכבלי המערכות המסודרות המוכרות והקלסיות לעבר התנסויות חדשות של צורה בתנועה והשתנות המגיעים למצבים בלתי צפויים. בניית הצורה בדרך של טרנספורמציה תוך חזרתיות של התוצאה בסימטריה של התהליך.

ברוח דברים אלו תכננו פרוייקט לתחרות של בניין הערייה באילת

להלן מספר תמונות :

Picture27Picture24

Picture25