אדריכל או ארכיטקט – למען הסר ספק.

אדריכל או ארכיטקט – למען הסר ספק.

"האדריכלות היא מדע שתלוי במדעים רבים אחרים ומקושט בחכמות רבות ומגוונת, בעזרת האדריכלות ניתן לשפוט    את יצירות האומנות מהתחומים אחרים". ויטרוביוס

ארכיטקט

אנו נשאלנו רבות מהו ההבדל בין אדריכל וארכיטקט , ובחיוך השבנו  תמיד, שדומה הדבר להבדל בין  אוטו למכונית .

לאחרונה נפוצה השאלה מה ההבדל בין ארכיטקט  ל-"אדריכל" פנים  ולמעצב פנים , ומה זה אדריכל "חוץ".

כדי להבהיר  לכל  השואלים  ולמען הסר ספק ,

להלן הערך "אדריכל או ארכיטקט" מיתוך  ויקיפדיה  וכן קטע מחוק המהנדסים והאדריכלים:

"אדריכל או ארכיטקט עוסק באדריכלות, כלומר בתכנון מבנים, אך גם מתמחה בתכנון עירוני, באדריכלות פנים ולעיתים גם באדריכלות נוף.

מקור השם אדריכל, המופיע במקורות העבריים הינו בשפה האכדית: הלחמת המילים ארדו-אקלי (משרת-היכל), למילה "ארדכלוטו". בלעז פירושו ארכי-טקט (רב בנאי או בונה הלוחות מלשון טקטוניקה). בעבר, האדריכל אכן היה הבנאי הראשי והאחראי הבלעדי לתכנון ובניית הבניין. מאז המאה ה-19 עוסקים האדריכלים בעיקר בתכנון ולא בבנייה וגם תכנון הקונסטרוקציה עבר עם השנים לאחריותם של המהנדסים. כיום, עוסק האדריכל בתכנון ובעיצוב הבניין כאשר מהנדס אזרחי אחראי על תכנון הקונסטרוקציה ובדרך כלל אדם שלישי הוא מנהל הבנייה בפועל.

האדריכל מוגדר לעתים כאמן – האדריכלות כונתה "אם האמנויות" (א.גומבריך), "אב וראשון" (מ. בובר) ועוד. ידועה גישתו של מיכלאנג'לו שסירב לעסוק בציור לשמו כי ראה בציור תחום נחות לאדריכלות. האדריכל יכול לחבר בין חומר לרוח ובין עקרונות יצירה מופשטים ליצירה גשמית שימושית.

במקצוע הבנייה מעורבים גורמים ומומחים רבים לכל תחום, ותפקידו של האדריכל להוביל ולנצח על מלאכת הבניה. על האדריכל להכין תכנון אשר מקשר בין דרישותיו לצרכיו של המזמין. עליו לתכנן את הבניין עבור האנשים שישתמשו בו מתוך ראייה רחבה של תפקוד החברה, המשפחה והפרט והתכנון חייב להתייחס גם לנתוני השטח והאקלים, ולהיות מקושר לסביבתו האורבנית. את כל הגורמים הללו חייב האדריכל לקחת בחשבון בתכנון יחד עם ההיבטים ההנדסיים וכן גם חוקים ותקני בנייה המחייבים בכל מקרה.

תחומים נוספים בהם עוסקים אדריכלים הם:

  1. תכנון עירוני – תחום זה עוסק בעיצובם של יישובים וערים, החל מהגדרת ייעודם של אזורים בחוק ועד עריכת תכניות בינוי מפורטות למבנה השכונה, הרחוב ואף הנחיות לעיצוב הבית. אדריכל בעל תואר שני בתכנון ערים יכול לעסוק בזה באופן רשמי.
  2. עיצוב פנים – תחום העוסק בתכנון ובשינוי חללים פנימיים במבנים והוא חלק מהכשרתו של האדריכל. במבנים רבים, בפרט במבני ציבור, מעצב האדריכל את כל מרכיבי המבנה כולל את כל מרכיבי חללי הפנים. לעתים, אדריכל מתמחה בתחום זה ועוסק רק בו ולעתים פועלים בתחום זה מעצבי פנים שזו הכשרתם. טעות נפוצה היא השימוש במושג "אדריכלי פנים", הוא יציר כלאיים של שני בעלי מקצוע אלו.
  3. אדריכלות נוף – תחום שעוסק בתכנון של שטחים פתוחים כגון גנים, כיכרות, טיילות וכדומה. תחום זה, אשר בו עוסקים בעיקר אדריכלי נוף שהוכשרו למקצוע זה, כולל תכנון ועיצוב של חללים פתוחים ולא של מבנים.

הכשרת האדריכל בישראל

בדומה לשאר העולם, דומה מעמדו המקצועי של האדריכל לבעלי מקצועות חופשיים כגון רופא, עורך דין, רואה חשבון ומהנדס. הכשרתו של האדריכל בארץ היא מקצועית ביסודה, רחבה ביותר ואורכת 5 שנים. את לימודי האדריכלות ניתן להשלים לתואר בוגר (B.Arch), לתואר מוסמך (M.Arch) ולתואר דוקטור. מנקודת ראות קלאסית, על האדריכל לשלוט בשדות ידע נרחבים: תורת הבניה, הנדסה, תכונות חומרים, חשמל, סניטציה, אומנות – בעבר ובזמננו, עיצוב, היסטוריה, היבטים פיזיים, פסיכולוגיים, חברתיים, תרבותיים, אקלים המבנה, תנועה, נוף וצמחיה וכיוצא בזה.

עובדה זו ייחודית למקצוע האדריכל, שכן בעוד רוב בעלי המקצועות בני-זמננו מתמחים בתחום-ידע אחד וצר יותר ויותר עם חלוף השנים, דווקא נדרש מן האדריכל להעשיר את מקור הידע, להפוכו לבין-תחומי, וכן מתפקידיו להוביל צוות בעלי מקצוע מתחומים שונים ומגוונים ולהתייחס לשדות ידע של המדעים ההמדויקים, כלכלה וחברה.

מאמרים שיכולים לעניין אתכם ראו גם:

בארץ ניתן ללמוד את מקצוע האדריכלות לתואר ראשון, "בוגר", במספר מוסדות:

  • הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל שבחיפה
  • אוניברסיטת תל אביב
  • אקדמיה בצלאל בירושלים
  • האקדמיה לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה
  • המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

על פי דיני מדינת ישראל התואר הראשון מאפשר רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ומאפשר תכנון מבנים במגבלות מסוימות. על מנת להפוך לאדריכל מורשה, ולהסיר מגבלות אלו, יש להתמחות במקצוע במשך 3 שנים לפחות ולעבור בהצלחה בחינה הנערכת על ידי רשם המהנדסים והאדריכלים."

חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958

(א) לא ישא אדם את התואר "מהנדס רשום" או "אדריכל רשום" או כל תואר דומה לאלה עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם כמהנדס רשום או כאדריכל רשום, אלא אם הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

(ב) בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), לא ישא אדם את התואר מהנדס או אדריכל או כל תואר הדומה להם עד כדי להטעות, ולא יתחזה אדם כמהנדס או כאדריכל אלא אם כן הוא רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, או שהוא זכאי להירשם בפנקס האמור מכוח סעיף 9(א)(1) או (2).

רישום בפנקס (תיקון: תשכ"ה, תשל"ב, תשנ"א, תשנ"ב)

א) ואלה זכאים להיות רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, לאחר ששילמו אגרת הרישום שנקבעה בתקנות:

(א1) הוגשה לשר בקשה להכרה בתעודה ובמוסד כאמור בסעיף קטן (א)(2) בידי מכללה, או מוסד ללימודים גבוהים בישראל שאינו אוניברסיטה, שלבוגריהם מוענק תואר ראשון לפחות כתואר מוכר כאמור בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח1958-, בתחומי ההנדסה, האדריכלות או הטכנולוגיה, יכיר השר במוסד ובתעודה, אם שוכנע לאחר התייעצות במועצה, כי ההכשרה האקדמית והמקצועית הניתנת במוסד הינה ברמה ההולמת הכשרת מהנדסים או אדריכלים בישראל.

(1) בעל תעודת מוסמך למדעי ההנדסה או מוסמך לארכיטקטורה מאת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל;

(2) בעל תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והתעודה והמוסד הוכרו על ידי השר, לאחר התייעצות במועצה;

(3) בעל תעודת-חברות באיגוד רשמי של מהנדסים או אדריכלים או בעל תעודת – רישום, או כיוצא באלה, במדינה שבה חברות באיגוד רשמי או רישום מסמיכים לעסוק בענף ההנדסה או האדריכלות, והאיגוד או הרישום הוכרו על ידי השר, לאחר התייעצות במועצה; ובלבד שהוכיח – להנחת-דעתו של חבר-בוחנים שיתמנה לכך על ידי השר, לאחר התייעצות במועצה – על ידי עבודות שביצע או בדרך אחרת, הכל כפי שייקבע בתקנות, שיש לו הכשרה מתאימה;

(4) בעל תעודת חברות באיגוד של מהנדסים או אדריכלים בישראל, שהחברות בו מותנית במילוי אחרי תנאים הזהים לתנאים האמורים בפיסקאות (1), (2), (3) או (5), והאיגוד הוכר על-ידי השר, לאחר התייעצות במועצה;

(5) (בוטלה)

(6) מי שעבד כמהנדס או כאדריכל במדינת-חוץ באחד מענפי ההנדסה או האדריכלות, והוכיח, להנחת דעתו של חבר בוחנים, בתנאים שנקבעו בתקנות, שעבד כאמור ושיש לו הכשרה מתאימה לעסוק כמהנדס או כאדריכל בישראל, ובלבד שהגיש בקשה לרישומו בפנקס המהנדסים והאדריכלים תוך שנה מיום שנעשה לראשונה תושב ישראל.

(ב) השר יקבע את הרכב הנציגות בחבר הבוחנים באישור ועדת העבודה של הכנסת ואת המינויים האישיים – בהתייעצות עם המועצה.